Wensen voor de zorgverlener

Werken aan wensen

26 september 2016

Met Werken aan Wensen kunnen patiënten en cliënten zelf tegen hun hulp- en zorgverlener zeggen wat er goed is en vooral wat er beter kan.

Wat levert Werken aan Wensen op?

Werken aan Wensen (WAW) is een methode die de ervaringen van gebruikers van voorzieningen omzet in concrete wensen en pluspunten. Daardoor ontstaat een helder beeld van hoe patiënten en cliënten de kwaliteit van een (zorg)voorziening ervaren. Het is een prima uitgangspunt voor het maken van afspraken over verbeteringen.

Hoe werkt Werken aan Wensen?

Werken aan Wensen werkt met groepen van 3 - 12 deelnemers. Het werven van de deelnemers gebeurt in samenwerking met de aanbieder van een (zorg)voorziening. Dit is tevens de opdrachtgever.

De standaard-opzet van Werken aan Wensen bestaat uit drie bijeenkomsten onder begeleiding van een gespreksleider:

  1. Open groepsgesprek: inventariseren van individuele ervaringen (behoeften, wensen, knelpunten). Het resultaat zijn maximaal vijftien wensen en vijftien pluspunten die de groep op kaartjes noteert.
  2. De groep neemt de wensen en pluspunten door. Nu kunnen ze formuleringen aanpassen. Als er iets mist, kan de groep een extra kaartje maken. De deelnemers selecteren ieder voor zich de wensen en pluspunten die bij hen passen. Vervolgens leggen ze de kaartjes op volgorde van belangrijkheid. Tenslotte krijgt iedere deelnemer gelegenheid zijn belangrijkste wens en pluspunt toe te lichten. Het verslag wordt uitgewerkt en rondgestuurd. Een scoreformulier maakt duidelijk welke wensen en pluspunten het meest voorkomen..
  3. Doorspreken van het scoreformulier en een lijst van de wensen en pluspunten, met veel aandacht voor de onderlinge samenhang. Bij de wensen geeft de groep zoveel mogelijk concrete voorstellen of creatieve ideeën voor verbetering aan. Bij de pluspunten lichten de deelnemers zoveel mogelijk toe, waarom het zo belangrijk is. Tenslotte volgt uitleg over het maken van het eindrapport en maakt de groep afspraken over de presentatie van dat rapport. Met wie wil de groep het gesprek aangaan over de wensen en de pluspunten? Welke vervolgacties zijn wenselijk?

Naast deze opzet zijn vele variaties in duur en intensiteit mogelijk.

De effectiviteit van de methode is empirisch onderzocht via een eigen evaluatie. De methode heeft zijn waarde beproefd. Het is vele malen uitgevoerd in en buiten de provincie Groningen.

Ontwikkelaar

De methode is ontwikkeld door Zorgbelang Groningen. De methode is o.a. ingezet voor groepen ouderen, mantelzorgers, patiënten van de huisarts, slachtoffers van geweld, dak- en thuislozen en mensen met een chronische ziekte. Zorgbelang Zeeland laat met de methode mensen met psychische beperkingen meedenken over de Wmo.

Bij de ontwikkeling van Werken aan Wensen zijn de voor- en nadelen van de OWOG-methode (Over Wonen en Ouderen Gesproken) meegenomen.

Randvoorwaarden

Werken aan Wensen is een instrument van een ‘derde partij’; een opdracht voor Werken aan Wensen komt bij voorkeur voort uit en wordt gedragen door (een overleg van) alle drie de partijen. De opdracht is een vraag, waar alle betrokken partijen graag een antwoord op willen hebben.

Meer informatie

Zorgbelang Groningen
T 050 5713999
E info@zorgbelang-groningen.nl

Uitvoerende organisaties

Zorgbelang Groningen