Wmo Reflectietool

Werken volgens de uitgangspunten van de Wmo

De online versie van de Reflectietool voor sociale professionals helpt u te toetsen of u werkt volgens de tien Competenties Maatschappelijke ondersteuning.

De Reflectietool geeft inzicht in uw professionele handelen binnen de Wmo

Werk ik eigenlijk wel volgens uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl? Een vraag die veel sociaal werkers zichzelf wel eens stellen. Het is niet altijd eenvoudig om stil te staan bij wat u doet, hoe u het doet en of dit het gewenste resultaat oplevert. Met de Reflectietool komt u hier achter. Het brengt uw krachten en uitdagingen in kaart en daagt u uit om in actie te komen.

Hoe werkt de Reflectietool?

Vul de Reflectietool in op www.wmoreflectietool.nl. In 15 minuten beantwoordt u stellingen over de tien Competenties Maatschappelijke Ondersteuning.

De tool biedt de mogelijkheid voor 360 graden feedback. Professionals bespreken hun ontwikkelpunten dan met collega’s en leidinggevende. Daarnaast is het mogelijk om als team een overzicht te krijgen van sterke en minder sterke competenties.

Ontwikkelaar

Movisie

Downloads

Reflectietool-updated.pdf 1.53 MB