Wondervraag

Een wondervraag stimuleert het zelf oplossend vermogen van de cliënt. De wondervraag laat de cliënt buiten de eigen kaders denken en biedt daardoor ruimte aan oplossingen.

Van probleem naar wens

Het stellen van de wondervraag is heel eenvoudig. Als coach of begeleider vraag je de cliënt om in detail te beschrijven hoe zijn situatie zou zijn als een wonder zou hebben plaatst gevonden en het probleem dat hij nu heeft zou zijn opgelost. De kracht van de vraag is dat je de aandacht van de cliënt heel snel verschuift van het probleem naar de gewenste toekomst. Het antwoord op die vraag bied je de mogelijkheid om door te vragen welke belemmeringen er overwonnen dienen te worden om tot deze situatie te komen.

Het effect van de wondervraag is dat alle ideeën over de oplossing van de cliënt zelf komen en gebaseerd zijn op diens vroegere ervaringen. Dan geef je de cliënt eigen regie over de oplossing.

Eigenaar van de oplossing

Het beantwoorden van de wondervraag helpt de cliënt beseffen dat ze goede ideeën hebben voor de veranderingen die ze in hun leven willen realiseren. Het zich gaan voorstellen van de details van het wonder levert de cliënt praktische informatie op over hoe ze positieve wijzigingen op gang kunnen brengen.

Zoekt u meer of andere instrumenten om het zelfinzicht bij mensen te vergroten? Bekijk dan de tools die u kunt gebruiken bij vraagverheldering en vergroten van zelfinzicht in de Toolkit 'Werken aan eigen regie'

Oplossingsgericht werken

De wondervraag is onderdeel van de veel gebruikte oplossingsgerichte benadering. Uit onderzoek blijkt de methode effectief voor mensen om zelf oplossingen te vinden voor problemen. Lees meer over hoe de methode in de praktijk werkt in de Methodebeschrijving oplossingsgericht werken (maart 2017) in de Databank Effectieve Sociale Interventies.
Op de website van ontwikkelaar Insoo Kim Berg vindt u meer informatie.