De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

De Zelfredzaamheid-Matrix brengt de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de cliënt in kaart. U kunt het instrument gebruiken bij de intake, de voortgang en bij de afsluiting van het ondersteuningstraject. Door op meerdere momenten te toetsen, krijgt u inzicht in de vooruitgang die is geboekt.

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) toetst de zelfredzaamheid op de leefgebieden inkomen, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Per leefgebied is aangegeven welke feitelijke omstandigheden bij welk niveau van zelfredzaamheid horen.

Begin 2017 is de Zelfredzaamheid-Matrix vernieuwd en aangevuld met meer leefgebieden.

Ga naar de website van de ZRM

De nieuwe matrix, handleiding, scoreformulieren en verschillende andere matrixen zijn gratis aan te vragen.

Voor wie?

De Zelfredzaamheid-Matrix wordt veel gebruikt in de ambulante ondersteuning en (verslavings-)zorg en is een instrument dat hulpverleners gebruiken om de vraag van de bewoner te analyseren en het ondersteuningstraject te monitoren.

Meer leefgebieden voor meer doelgroepen

De matrix is in 2010 ontwikkeld en wordt op basis van onderzoek en feedback van gebruikers doorontwikkeld. Begin 2017 is de vernieuwde ZRM gelanceerd. In de loop van 2017 worden aanpassingen gepubliceerd van de vernieuwde Handleiding ZRM, het nieuwe standaard scoreformulier en de nieuwe organisatiestructuur. De leesbaarheid en het eenduidig gerbuik van de matrix is verbeterd. Benamingen van een aantal leefdomeinen zijn veranderd (zoals Werk & Opleiding en middelengebruik). Ook het aantal leefdomeinen is vergroot van 11 naar 13 leefdomeinen (domein Tijdsbesteding was eerst een supplement maar nu standaard toegevoegd). Het toetsen van vaardigheden van ouderschap is in een supplement opgenomen.

Onderbouwd

De ZRM is een bewerking van de gevalideerde Self sufficiency Matrix (SSM) van het Utah Homeless Management Information System (UHMIS). Op een aantal belangrijke aspecten blijkt de ZRM een valide instrument; er wordt nog steeds gewerkt aan verdere wetenschappelijke onderbouwing en verantwoording van het instrument.

Lees hoe u de ZRM gebruikt

De ZRM is door de GGD Amsterdam samen met de gemeente Rotterdam ontwikkeld.

Contact

Kijk hier voor actuele contactgegevens voor het volgen van trainingen en het gebruik van de Zelfredzaamheid-Matrix.