Zorg en ondersteuning evaluatie tool

7 juni 2021

Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkelen de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) voor gemeenten en uitvoeringspartners.

De tool geeft een beeld van welke weg de inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft en hoe de samenhang tussen de geleverde zorg of ondersteuning is. Het is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. Bij het opstellen van de onderwerpen in de tool is rekening gehouden met waar inspecties op toetsen (Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd en Toezichtkader Stelseltoezicht Volwassenen in het Sociaal Domein).

Naar de tool

💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.