Zorg en ondersteuning evaluatie tool

Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkelden de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) voor gemeenten en uitvoeringspartners. De tool geeft een beeld van welke weg de inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft en hoe de samenhang tussen de geleverde zorg of ondersteuning is

Het is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. Bij het opstellen van de onderwerpen in de tool is rekening gehouden met waar inspecties op toetsen (Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd en Toezichtkader Stelseltoezicht Volwassenen in het Sociaal Domein) en met de 5 basisfuncties van lokale teams.

Hoe werkt de tool?

In de tool staat het perspectief van de inwoner centraal en werkt men vanuit casuïstiek. Met interviews en dossieronderzoek wordt in beeld gebracht welke weg de inwoner mogelijkerwijs aflegt wanneer er hulp of ondersteuning nodig is. De tool bevat handleidingen en formats voor:

  • Casusselectie, inclusief toestemmingsverklaring voor de inwoner;
  • Interview met inwoner;
  • Interview met professional die betrokken is bij de inwoner;
  • Dossieronderzoek.
 

Wanneer de informatie van de inwoners is opgehaald, worden de resultaten in een overzicht geplaatst. Hierdoor wordt inzichtelijk wat in de verschillende casussen goed is gegaan en wat beter kan. Omdat alle informatie per onderwerp bij elkaar staat, is het mogelijk om patronen te zien.

Het overzicht vormt de basis voor de volgende stap van de zelfevaluatie. Dit is een sessie met betrokkenen uit het sociaal domein om resultaten te bespreken en tot verbeteracties en afspraken te komen.

Naar de tool