Zorgvragers geven hulpverleners feedback

Spiegelgesprekken

26 juli 2016

Cliënten vertellen tijdens een spiegelbijeenkomst over hun ervaringen met de dienstverlening aan de betrokken hulpverleners. Hulpverleners luisteren, maar gaan niet in discussie.

Wat leveren spiegelgesprekken op?

In de bijeenkomsten krijgen hulpverleners beter zicht op de belevingswereld van de cliënt. Dit komt een professionele houding ten goede, waarin de cliënt centraal staat. Elke spiegelbijeenkomst levert grotere en kleinere verbeterpunten en acties op. De kracht schuilt in de directe confrontatie tussen zorgaanbieders en zorgvragers.

Hoe werken spiegelgesprekken?

Cliënten spelen als ervaringsdeskundigen de hoofdrol. Zij vertellen over hun ervaringen, over concrete voorvallen en over hun beleving daarvan.

De betrokken hulpverleners krijgen van tevoren een uitnodiging voor een spiegelgesprek. Zij kunnen onderwerpen of vragen aandragen die tijdens de spiegelbijeenkomst aan bod komen. Belangrijk is dat zij weten dat ze tijdens het gesprek geen commentaar geven. Wel kunnen zij aan het eind van het gesprek informatieve vragen stellen over iets dat niet duidelijk is. Dat zijn geen nieuwe vragen en het is niet de bedoeling dat er discussie ontstaat. Na afloop kunnen cliënten en hulpverleners nog even napraten over belangrijke aspecten die aan de orde zijn gekomen.

Bij de spiegelbijeenkomst van ongeveer vijf kwartier zijn maximaal twaalf cliënten aanwezig. Het is prettig als de groep toehoorders groot is, maar niet groter dan vijfentwintig.

De totale doorlooptijd is ongeveer vier maanden, inclusief voorbereiding en de nazorg. Voor de aanpak is deskundige begeleiding nodig: een procesbegeleider en een assistent.

Waar toegepast?

  • Om de ervaringen van COPD-patiënten (longziekte, chronische benauwdheid/kortademigheid) te achterhalen heeft het PP/CP Utrecht het zorgprogramma voor COPD-patiënten geëvalueerd via een spiegelbijeenkomst. Stichting Rhijnhuysen en PP/CP Utrecht organiseerden deze bijeenkomst met huisartsen, fysiotherapeuten, specialisten, diëtisten en longverpleegkundigen.
  • Het AMC Amsterdam heeft ziekenhuisbreed veel ervaring opgedaan met spiegelgesprekken.
  • Het GezondheidsCentrum De Punt in Amsterdam Osdorp organiseerde met o.a. STOEL en APCP een spiegelgesprek voor (hoofdzakelijk allochtone) diabetici over de communicatie in de eerste lijn.

Meer informatie

Ontwikkelaar

AMC
Afdeling KPI, secretariaat Spiegelbijeenkomsten, A3-503

Contact

A.Mul@amc.nl of AMC, KPI secretariaat