1gezin1plan

tools - 25 juli 2016

 

1gezin1plan is een webtool gebaseerd op, en ondersteunend aan, de 1gezin1plan aanpak. Binnen 1gezin1plan.nl staat de cliënt/het gezin en de voortgang op het gezamenlijke behandelplan centraal. Op de (beveiligde) website delen de verschillende hulpverleners en cliënt/ouders doelen, behandelplan, voortgang en afspraken en een agenda. Cliënten hebben dezelfde rechten in het systeem als hulpverleners.

Het doel van 1gezin1plan.nl is om de samenwerking tussen verschillende hulpverleners en de cliënt makkelijker en effectiever te laten verlopen. 1gezin1plan maakt de rollen van alle betrokken hulpverleners inzichtelijk, zowel in relatie tot het plan als in relatie tot de voortgang in de behandeling en de reactie van cliënt(systeem) daarop.

De doelgroep voor 1gezin1plan.nl bestaat uit cliënten waarbij hulpverleners van meerdere instanties betrokken zijn, zoals cliënten met complexe (psychiatrische) problematiek of multiprobleemgezinnen.

De transparantie en duidelijkheid van het systeem maken dat het gezin of de cliënt (weer) vertrouwen kan hebben in de hulpverlening en dat misverstanden worden voorkomen. 1gezin1plan.nl kan overkoepelend over alle organisaties heen worden gebruikt. Daarnaast is 1gezin1plan.nl bijzonder omdat het gemakkelijk in gebruik is, als men eenmaal bekend is met de werkwijze.

Na Samen1Plan jarenlang als betaald product te hebben aangeboden is het nu gelukt Samen1Plan landelijk gratis beschikbaar te maken voor clienten en hulpverleners. De Stichting Samen1Plan is in januari 2016 opgericht door een aantal partijen waaronder de kennisinstellingen het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie en (bedenker) Molendrift.

Uitvoerende organisatie

Stichting Samen1Plan
Ubbo Emmiussingel 110
9711 BK Groningen
T 050-3185142
E info@samen1plan.nl
http://samen1plan.nl

Ontwikkelaar

Molendrift/Gino B.V.