Afbakenen van de hulpvraag

Checklist Vraagverheldering
tools - 27 april 2016

De Checklist Vraagverheldering brengt belangrijke leefgebieden van de cliënt in beeld. Het maakt helder wat de problemen en wensen zijn in de leefsituatie van de cliënt. De focus ligt op het vinden van oplossingen.

De Checklist Vraagverheldering maakt de hulpvraag duidelijk

De hulpverlener kan met de checklist de leefsituatie van een cliënt goed in kaart brengen. Het maakt duidelijk wat de hulpvraag is en dus ook welke ondersteuning nodig is. Daarnaast brengt de checklist in beeld wat de wensen zijn van de cliënt en waar hij aan wil werken. Die wensen zijn de basis voor het opstellen van een plan. Het plan is een concreet middel om samen aan eigen regie van de cliënt te werken.

Hoe werkt de Checklist Vraagverheldering?

De checklist bevat vragen over de volgende leefgebieden:

 • wonen
 • dagbesteding
 • financiën
 • lichamelijke gezondheid/functioneren
 • psychische gezondheid en verslavingsklachten
 • praktisch functioneren
 • pedagogisch functioneren
 • vrije tijd
 • sociale contacten
 • levensbeschouwing / zingeving
 • huiselijk geweld / veiligheid
 • ingrijpende gebeurtenissen

De hulpverlener kan de vragenlijst gebruiken bij het keukentafelgesprek, zowel aan het loket als bij een huisbezoek. Bij een huisbezoek kan de hulpverlener de mening van de cliënt toetsen aan zijn eigen waarneming.

Soortgelijke instrumenten vindt u in de Toolkit Werken aan eigen regie. Een toolkit met hulpmiddelen en informatie voor hulpverleners die de eigen regie van cliënten willen bevorderen.

Ontwikkelaar

Movisie

Downloads
Checklist vraagverheldering