Borging van vrijwilligersbeleid

tools - 1 december 2003

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Goede afspraken daarover geven houvast aan vrijwilliger en organisatie. In de map Borging van het vrijwilligersbeleid staat uitleg over de verschillende onderdelen in het vrijwilligersbeleid. Tevens bevat Borging sjablonen en modellen voor diverse rapportages en voorbeelden waaronder dat van een vrijwilligersovereenkomst.

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan worden.

Wanneer (eenduidigheid over) het beleid ontbreekt, wordt het moeilijk om verbetering te realiseren. Het vastleggen, ofwel borgen, van vrijwilligersbeleid is daarom een belangrijke voorwaarde voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het vrijwilligerswerk in een organisatie. In de map Borging van het vrijwilligersbeleid staat onder andere een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst.

Ontwikkelaar

Civiq

Contact

CIVIQ
Plompetorengracht 17
Postbus 12080
3501 AB Utrecht
tel.: 030 – 750 90 00
fax: 030 – 750 90 01
www.civiq.nl

 

Downloads
Borging van vrijwilligersbeleid