Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling

tools - 29 november 2013

Er is een nieuwe handreiking voor gemeenten verschenen over de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking is gratis als download beschikbaar.

Gemeenten zijn vanaf 2015, met de stelselwijziging jeugd, meer dan voorheen verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. De nieuwe handreiking ‘Aanpak kindermishandeling’ helpt gemeenten bij de beleidsontwikkeling en is een hulpmiddel bij het opstellen van hun beleidsplan.

De handreiking bevat de volgenden hoofdstukken:

  •     Samenwerking in de keten
  •     Zorg- en hulpaanbod bij kindermishandeling
  •     Sturing- en beleidsinformatie
  •     Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
  •     Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Uitvoerende organisaties

De handreiking is een uitgave van de ministeries van VWS, VenJ en de VNG, in opdracht van het Transitiebureau Stelselwijziging Jeugd.

Ontwikkelaar

Marian van Leeuwen / de JeugdZaak
www.marianvanleeuwen.nl

 

Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling (pdf, 2,3 MB) (via voordejeugd.nl)