Draagkracht en draaglast van een informeel netwerk

Een zorgnetwerk in kaart met de MantelScan
tools - 2 september 2016

De MantelScan brengt op een eenvoudige manier de sterke en zwakke punten van een (zorg)netwerk in kaart. Voor professionals in zorg en welzijn een prima manier om overzicht te krijgen van het netwerk rondom een cliënt. Ook voor mantelzorgers is dat vaak prettig.

Wat levert de MantelScan op?

De MantelScan brengt stap voor stap elk deel van ‘de mantel’ in kaart, net als een scanner. Zo komt er een compleet beeld tevoorschijn van de draagkracht en draaglast van het zorgnetwerk.

De kracht van de methode is de manier waarop het de verkregen informatie in een gesprek met een zorgvrager en mantelzorger structureert. Deze structuur maakt een complex netwerk overzichtelijk. Hierdoor gaat er geen informatie verloren.

De MantelScan kenmerkt zich door:

  • het aansluiten van de inhoud bij de praktijk van de professional;
  • een gestructureerde aanpak;
  • het inzichtelijk maken van de complexiteit van een zorgnetwerk;
  • een overzichtelijke visuele weergave van het netwerk.

Hoe werkt de MantelScan?

De handreiking licht stapsgewijs alle onderdelen van de MantelScan toe. U kunt de MantelScan in één keer in een uur uitvoeren met deze vijf stappen:

  1. Kennismaken met de familie met een Genogram.
  2. Acht vragen brengen de zorgsituatie in kaart.
  3. Welke belasting ervaren de mantelzorger(s)?
  4. Een Ecomap brengt het zorgnetwerk in kaart.
  5. Afsluitend volgt een advies, dat aansluit bij wat de mantelzorgers ‘kunnen, weten en willen’.

De scan biedt visuele hulpmiddelen die helpen bij het structureren van alle informatie over een netwerk.

Wanneer u goed bekend bent met het maken van een genogram en ecomap kunt u na het lezen van de handreiking direct met de MantelScan aan de slag. In andere gevallen is enige instructie aan te raden. Het is mogelijk om in company een training te krijgen en er verschijnen regelmatig trainingen in het open aanbod.

Lees meer over de interventie MantelScan, die in mei 2014 door een onafhankelijk panel is beoordeeld als Goed Beschreven.

Uitvoerende organisaties

Movisie

Ontwikkelaar

Het Expertisecentrum Mantelzorg ontwikkelde de MantelScan.

Downloads
MantelScan
MantelScan handreiking