Eigenwerkwijzer (Voorheen Makkekaart)

tools - 8 mei 2014

De Eigenwerkwijzer is een instrument waarmee een cliënt inzicht krijgt in zijn of haar mogelijkheden en grenzen, hoe die te managen, en hoe hij of zij duurzaam optimaal kan werken én leven met een functiebeperking of chronische ziekte.

De Eigenwerkwijzer is via internet toegankelijk in een volledig beveiligde omgeving. Met vragen, opdrachten en oefeningen krijgt men stap voor stap een scherp beeld van zijn of haar eigen ‘gebruiksaanwijzing‘. Maar ook van de eisen die iemand aan zijn of haar werkplek en de werkomgeving moet stellen om optimaal te presteren. En wat iemand wanneer, aan wie en hoe wil vertellen of afspreken.
Er zijn 102 vragen en opdrachten die zijn verdeeld over drie modulen: gebruiksaanwijzing, passend werk en communicatie. De uitkomsten van elke module worden gepresenteerd in een apart resultatenoverzicht.

De Eigenwerkwijzer vergroot zelfinzicht, zelfsturing, handelingsmogelijkheden en vertrouwen in eigen kunnen. Door de Eigenwerkwijzer worden keuze-en handelingsmogelijkheden van de client ontdekt, ontwikkelt en vergroot. Het aanbieden van en het werken met de Eigenwerkwijzer door professionals helpt de professional in zijn transitie van de traditionele professional naar de coachende professional.

Uitvoerende organisaties

Ontwikkelaar

De EigenWerkWijzer (voorheen Makkekaart) is ontwikkeld door Agnes van Wijnen-Visie in Uitvoering met financiële steun van: UWV, Innovatief Ondernemerschap Drenthe, Stichting Instituut Gak en Syntens.

Blik op Werk heeft de EigenWerkWijzer in 2013 geheel vernieuwd met financiële steun van Stichting Instituut Gak.

Kijk verder voor meer informatie op www.blikopwerk.nl/eigenwerkwijzer