Ervaringen uitwisselen over mantelzorg

Mantelzorgspel eerstelijns zorg
tools - 29 juni 2016

Wilt u als professional ervaringen delen over het contact met mantelzorgers? Gebruik het Mantelzorgspel tijdens teamoverleggen, intervisie of trainingen en start de discussie op een speelse manier.

Wat levert het Mantelzorgspel op?

Het Mantelzorgspel maakt professionals op een leuke en leerzame manier bewust van de noodzaak van goed samenspel met mantelzorgers. Het spel geeft ruimte om meningen en knelpunten te bespreken.

Hoe werkt het Mantelzorgspel?

Het spel is een soort ganzenbord en bestaat uit drie soorten vragen: casusvragen, stellingvragen en kennisvragen. De stellingen en casussen zetten aan tot discussie.

2 tot 5 spelers kunnen het spel spelen. Afhankelijk van de discussies en nabesprekingen duurt het 45 tot 90 minuten.

Het Mantelzorgspel is geschikt voor:

  • professionals in de eerste lijn, zoals de huisarts en fysiotherapeut;
  • de maatschappelijk werker, psycholoog, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige;
  • functies vanuit welzijn zoals thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs, mantelzorgconsulenten en woonbegeleiders.

Bestel het Mantelzorgspel eerstelijns zorg.

Ontwikkelaar

Movisie en Vilans