EVC procedure vrijwilligerscompetenties

tools - 1 februari 2010

Methode specifiek ontwikkeld voor de vrijwilligerssector voor het herkennen en erkennen van vrijwilligerscompetenties. Deze EVC-procedure Algemene Vrijwilligerscompetenties is een vorm van informele erkenning waarbij de vrijwilliger een aantal vastgestelde stappen doorloopt.

Voor de procedure zijn twaalf algemene competenties geformuleerd die gelden als toetsingsstandaard. Ze komen in alle soorten vrijwilligerswerk voor: van sport tot zorg en van jeugdwerk tot ouderenwerk. Behalve door vrijwilligersorganisaties kunnen ook andere organisaties de procedures gebruiken, zoals maatschappelijke organisaties, welzijnsorganisaties, vrijwilligerscoördinatoren van professionele organisaties die met vrijwilligers werken, steuninstellingen, re-integratiebureaus en onderwijsinstellingen.

Stappen EVC-procedure

Een vrijwilliger doorloopt de procedure met behulp van een begeleider uit de (vrijwilligers)organisatie. De begeleider helpt bij het verwoorden van competenties en geeft advies en tips bij het verzamelen van bewijzen. Er is ook een onafhankelijke beoordelaar nodig. Hij/zij mag de vrijwilliger niet kennen en is bij voorkeur niet aan de (vrijwilligers)organisatie verbonden. Globaal doorloopt de EVC-procedure vier stappen:

  • Kennismaking en introductie op initiatief van de begeleider. 
  • Herkennen van competenties door verzamelen van bewijzen en via zelfbeoordeling. De vrijwilliger doet dit zelf met ondersteuning van de begeleider. 
  • Beoordeling van verzamelde bewijzen door de beoordelaar. 
  • Bespreking van de beoordeling, P.O.P. (Persoonlijk OntwikkelPlan) en uitreiking bewijs van deelname door begeleider in een eindgesprek.

Vrijwilligers die meedoen aan de EVC-procedure ontvangen aan het eind een bewijs van deelname met daarop een variërend aantal competenties.

Materialen

De EVC-procedure Algemene Vrijwilligerscompetenties bestaat uit een portfolio voor de vrijwilliger en drie handleidingen: één voor de begeleider, de beoordelaar en de organisatie. Naast het algemene profiel van de vrijwilliger zijn bovendien drie functiespecifieke profielen gemaakt: regioconsulent, activiteitenbegeleider en voorlichter.

Ontwikkelaar

MOVISIE

Downloads
EVC-pdf_handleiding_begeleider
EVC-pdf_handleiding_beoordelaar
EVC-portfolio invulformulier