Grenzen in de vrijwilligerszorg

Stoplichtspel
tools - 30 juni 2016

Zorgorganisaties doen steeds vaker een beroep op vrijwilligers. Ook komen er steeds complexere vragen op hen af. Een reden voor u als vrijwilligersorganisatie om na te denken over de grenzen van vrijwilligerszorg. Het Stoplichtspel kan u hierbij helpen.

Wat levert het Stoplichtspel op?

Met het Stoplichtspel kunt u de discussie over grenzen op gang brengen. Aan bod komen:

  • de veiligheid van vrijwilliger en cliënt;
  • de competenties van de vrijwilliger;
  • de specifieke situatie van de cliënt;
  • het maken van afspraken en regels en het waarborgen hiervan in de organisatie.

Hoe werkt het Stoplichtspel?

Het Stoplichtspel bevat casussen over grenssituaties uit de informele zorg. Maak een keuze uit deze casussen of voeg eenvoudig casussen uit eigen ervaring toe. Bij de casussen horen vragen. Deelnemers geven aan in hoeverre zij het met een vraag eens zijn met kartonnen rondjes in de kleuren van het stoplicht. De discussie komt op gang door eerst individueel een standpunt in te nemen over casussen en daarna elkaars meningen te zien.

De casussen zijn zowel geschikt om in de eigen organisatie te bespreken met medewerkers en vrijwilligers als ook met collega-organisaties uit de informele zorg. Er zijn aparte casussen voor verschillende doelgroepen:

  • vrijwilligers
  • informele zorgorganisaties
  • individuele belangenbehartigers / Wmo raadsleden
  • mantelzorgers

Download het stoplichtspel (pdf).

Ontwikkelaar

Het Stoplichtspel is ontwikkeld door Mezzo.

Downloads
Stoplichtspel Mezzo