Handelingsprotocol Vrouwelijke Genitale Verminking bij minderjarigen

tools - 7 november 2013

Dit handelingsprotocol geeft zicht op hoe te handelen bij Vrouwelijke Genitale Verminking bij minderjarigen vanaf het moment van adviesvraag of melding bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het is in het bijzonder bedoeld voor medewerkers van AMK’s, de Raad voor de Kinderbescherming en Politie. 

Ten opzichte van de eerdere versie staat er in de herziene versie van het handelingsprotocol meer achtergrondinformatie over VGV in het algemeen. Daarnaast beschrijft het stappen die moeten worden opgevolgd in het geval van een casus VGV. Deze stappen zijn aangescherpt op basis van de ervaringen, opgedaan in de afgelopen jaren bij de verschillende Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK).

totstandkoming
Het handelingsprotocol is tot stand gekomen met medewerking van een adviescommissie waarin vertegenwoordigers zaten van betrokken partijen. Deelnemers kwamen van Politie Amsterdam-Amstelland, AMK Utrecht, Raad voor de Kinderbescherming, Pharos en FSAN. Ook de projectleiders Preventie VGV van de GGD’en in de 6 pilotsteden zijn geconsulteerd.
Dit protocol wordt onderschreven door het Ministerie van VWS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland en GGD Nederland.

jaarlijkse evaluatie
Het protocol is vanaf augustus 2009 in gebruik en wordt halfjaarlijks geëvalueerd door de adviescommissie voor het handelingsprotocol. In de huidige adviescommissie zitten vertegenwoordigers van Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, het Landelijk Programmabureau Huiselijk Geweld en de Politietaak, AMK Utrecht en Pharos .

afstemming verplichte Meldcode
Het handelingsprotocol wordt afgestemd met de verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze laatste update van het handelingsprotocol dateert van juni 2013.

Ontwikkelaar

Pharos
Kennis en adviescentrum
T:  030 234 9800
E:  info@pharos.nl

Downloads
handelingsprotocol-Vrouwelijke Genitale Verminking bij minderjarigen-update-juni2013
Kennisdossier