Handen thuis

tools - 1 mei 2009

Doelgroep

Beroepsbeoefenaren die met groepen werken in b.v. onderwijs (VO, MBO, Volwasseneneducatie), welzijn of hulpverlening.

Doelstelling

Overdracht van de methodiek om met deelnemers / leerlingen in gesprek te komen over het thema Rechten en Veiligheid en huiselijk geweld.
Overdracht van het lespakket, bestaande uit een cursistenwerkboek en een docentenhandleiding.

Omschrijving

Het is een eendaagse training van ongeveer 6 uur, die zowel op het Alfa-college kan worden gegeven als op uw eigen locatie. De training vindt plaats in groepen van minimaal 8 en maximaal 16 personen.
In deze training wordt uitleg gegeven over de opbouw van het lespakket ‘Handen thuis’, de werkwijze en de gehanteerde werkvormen. Het lespakket ‘Handen Thuis’ omvat 4 basismodules en 3 verdiepingsmodules, die alle volgens dezelfde structuur zijn opgebouwd. Tijdens de trainingsdag wordt nader ingegaan op de theorie en wordt er in groepjes geoefend. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Uitgangspunten

  • Door middel van lessen kan een complex en actueel onderwerp als huiselijk geweld op een veilige en gedoseerde manier in een groep worden besproken
  • De lessen zijn opgezet volgens het trechtermodel: van algemeen naar specifiek. Vanuit het brede thema Rechten en Veiligheid wordt het accent verlegd naar situaties en ervaringen in de eigen leefsituatie
  • Het is gericht op preventie en stimuleert actief burgerschap, het bevordert bewustwording en herkenning en vergroot het signaleringsvermogen

Basismodulest

Met het recht in de hand: over formele rechten en plichten in Nederland, met achterliggende wetten en verdragen erbij
Handen ineen: over waarden, rechten en omgangsvormen binnen een relatie of familie
Handgemeen: over huiselijk geweld; uit de hand gelopen situaties en vormen van dit geweld
Helpende hand: over herkennen en signaleren; wat kun je doen als je een signaal van huiselijk geweld opvangt

Verdiepingsmodules

Hand in hand: over balans in een relatie, samen de kar trekken en gezamenlijk afspraken in en om het huishouden maken
Hand uit de mouwen: over weerbaarheid en zelfverdediging; hoe stel je grenzen en kun je voor jezelf opkomen
In goede handen: over waarden en vaardigheden die je kunt doorgeven aan een nieuwe generatie.

Gebruik

Iedere beroepskracht die aan de training deelneemt krijgt een docentenhandleiding en 10 cursistenwerkboeken.
De training wordt verzorgd door een getrainde docent van het Alfa-college, unit Educatie.

Uitvoerende organisaties

Alfa-college, unit Educatie

Ontwikkelaar

Alfa-college, unit Educatie

Contact

Heleen Ronhaar

Alfa-college, unit Educatie
Dierenriemstraat 1
9742 AA Groningen
Postbus 233
9700 AE Groningen
Telefoon 050 – 529 01 77
e-mail: hc.ronhaar@alfa-college.nl