Handreiking Caraweelo. Preventie van schadelijke praktijken vanuit breder perspectief

tools - 5 augustus 2013

Met deze handreiking kan de oorsprong van schadelijke traditionele praktijken als eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, gedwongen achterlating en vrouwelijke genitale verminking, bespreekbaar gemaakt worden door de geweldsuitingingen  te plaatsen in het perspectief van ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen, vrouwen en kinderen.

Met deze handreiking kan de oorsprong van schadelijke traditionele praktijken als eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, gedwongen achterlating en vrouwelijke genitale verminking, bespreekbaar gemaakt worden door de geweldsuitingingen  te plaatsen in het perspectief van ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen, vrouwen en kinderen.

Deze handreiking is gemaakt in het kader van het project “Caraweelo: van oude tradities naar nieuwe discussie” dat in 2012 en 2013 is uitgevoerd in twee regio’s Amsterdam e.o. en Tilburg/Eindhoven ter preventie van schadelijke traditionele praktijken binnen de Somalische gemeenschap in Nederland.
Aanleiding van het project is dat in de laatste jaren weliswaar veel aandacht is voor schadelijke traditionele praktijken, maar de aanpak voornamelijk gericht is op de preventie en bestrijding van afzonderlijke geweldsvormen (eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, gedwongen achterlating en vrouwelijke genitale verminking).
Het project Caraweelo wil de oorsprong van het geweld bespreken, niet de afzonderlijke geweldsuitingen, maar breder de mensenrenrechten, de rechten van het kind, het geweld tegen vrouwen en kinderen. Door bespreekbaar maken van de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen, vrouwen en kinderen, kan de geweldsproblematiek duurzaam doorbroken worden en er een vernieuwde manier gevonden worden hoe met elkaar om te gaan in gelijkheid en respect.

De handreiking geeft een overzicht van de werkwijze en activiteiten van het project “Caraweelo: van oude tradities naar nieuwe discussies”.

Ontwikkelaar

Deze handreiking is ontwikkeld door SONPPCAN (Somali Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect). SONPPCAN heeft voor deze handreiking samengewerkt met MOVISIE (instituut voor kennis en aanpak van sociale vraagstukken) en NAMIO (platform gericht op vergroten van seksuele weerbaarheid van kwetsbare groepen).
www.sonppcan.org

Ontwikkelaars
Shamsa H. Saïd (SONPPCAN), Petra Snelders (Movisie) en Jenny van Eyma (NAMIO)
 

 

Downloads
Handreiking CARAWEELO juni 2013