HELDEN na MaS

tools - 26 maart 2013

HELDEN na MaS (Maatschappelijke Stage) is een project dat Alleato en Stichting Plattelands Jongeren uitvoerde over de vraag: ‘Hoe wordt de stagiair van nu een enthousiaste vrijwilliger in de toekomst?’ Een handzame toolkit is het resultaat.

Wat is Helden na MaS?

'HELDEN na MAS?' Is een toolkit met  instrumenten voor maatschappelijke organisaties, docenten en maatschappelijk makelaars om in te zetten op het enthousiasmeren en behouden van jongeren als vrijwilliger.

Wat levert het op?

De ervaringen van de maatschappelijke stage gaan niet verloren, maar vormen juist input om verder te gaan met het vergroten van jongerenparticipatie bij maatschappelijke organisaties.

Hoe werkt Helden na MaS?

Jongeren hielden een peerraadpleging: zij stelden in HELDEN na MAS (deels) zelf een vragenlijst op over het doen van vrijwilligerswerk na de maatschappelijke stage. In totaal namen zij de vragenlijst af bij 312 jongeren. De jongeren kwamen zo tot een verzameling van knelpunten en bedachten vervolgens samen met maatschappelijk makelaars en vrijwilligersorganisaties tientallen oplossingen voor de knelpunten. De beste oplossingen zijn omgevormd tot 4 instrumenten:
 

  1. Instrument: de  Lipdub voor een positiever beeld en hipper imago van vrijwilligerswerk.
  2. Instrument: Spiekbriefje voor stagebieders zodat verwachtingen van jongeren en stagebieders beter op elkaar aansluiten.
  3. Instrument: behoeften van jongeren in beeld gebracht voor een goed beeld van wat jongeren be-langrijk vinden in vrijwilligerswerk.
  4. Instrument: presentatie van jongeren zodat jongeren goed geïnformeerd worden door docenten over wat de maatschappelijke stage inhoudt.

Deze instrumenten zijn te downloaden of te bekijken op de site van PJS
Daarnaast kan een workshop gevolgd worden waarin Stichting Platteland Jongeren op interactieve wijze de uitkomsten van HELDEN na MAS behandelt.

Wat zijn de succesfactoren?

Jongeren geven zelf aan waarom zij zich in blijven zetten voor vrijwilligerswerk en waarom niet.

Met wie is samengewerkt?

Alleato

Iets voor u?

Interessant als u op zoek bent naar een manier om de resultaten van MaS te continueren.

Uitvoerende organisaties

Stichting PJS (Plattelands Jongeren Services
Postbus 816
3500 AV UTRECHT
T 030 2769869
E info@stichting-pjs.nl
http://www.stichting-pjs.nl

Contact

Elmer Pietersen (projectleider)
T 030 2769853
E epietersen@stichting-pjs.nl

Marco van Westerlaak (directeur)
T 030 2769851
E mvanwesterlaak@stichting-pjs.nl

 

Downloads
brochure Helden na Mas
voorbeeldcertificaat