Van huis uit

tools - 1 januari 2006

Het voorkomen van eergerelateerd geweld door middel van het opleiden en begeleiden van migranten van verschillende culturele en religieuze achtergrond tot gemeenschapsbemiddelaar met drie hoofdtaken: informeren, bemiddelen en beïnvloeden.

Aanleiding

Het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen als eergerelateerd geweld, huiselijk geweld en uithuwelijking ligt in veel gemeenschappen gevoelig. De reguliere hulpverlening treedt vaak niet of te laat op.

Werkwijze

Sleutelfiguren opleiden tot gemeenschapsbemiddelaars met drie hoofdtaken: informeren, bemiddelen en beïnvloeden. De gemeenschapsbemiddelaar heeft gezag en geniet het vertrouwen van een specifieke gemeenschap. De gemeenschapsbemiddelaar fungeert als ogen en oren van deze gemeenschap. Zij of hij vangt vroegtijdig signalen op waardoor escalatie kan worden voorkomen. Als vertrouwenspersoon kan zij of hij beladen onderwerpen bespreekbaar maken en preventief optreden bij spanningen binnen en buiten de familiekring. Dat gebeurt door middel van spreekuren, voorlichtingsbijeenkomsten, huiskamergesprekken en netwerken. Vanuit het project wordt samengewerkt met andere zorg- en welzijnsinstellingen en wordt ook voorlichting gegeven aan andere professionals. Doel
Het project richt zich op het tegengaan van eergerelateerd geweld en het voorkomen van ingrijpen van politie en hulpverlening. Als preventie niet meer mogelijk is, wordt de hulpverlening ingeschakeld. Doelgroep
Sleutelfiguren uit de Turkse, Koerdische, Marokkaanse, Surinaamse en Hindoestaanse gemeenschappen.

Resultaat

Opvangen van vroegtijdige signalen, laagdrempelige bemiddeling en preventieve acties. De acties moeten leiden tot een afname van escalatie en tot een vergroting van het contact tussen de betreffende gemeenschap en de Nederlandse samenleving. In de periode 2008-2010 is in 16 conflicten officieel en met succes bemiddeld.

Succesfactor

Gebruik maken van ingewijdenen die de gevoeligheden in de gemeenschap kent.

Samenwerkingspartners

Unit MCI, MOOI, Odyssee en gemeente Den Haag.

Evaluatie

Van huis uit heeft in 2010 de Kartiniprijs van de gemeente Den Haag gewonnen. Zie www.kartini.nl

Looptijd start

2006

Looptijd einde

Doorlopend

Uitvoerende organisaties

Contact

Unit MCI, Stichting MOOI
Garip Özcan
g.ozcan@stichtingmooi.nl

Odyssee
Ismail Boskir
i.bozkir@odyssee-groep.nl

Downloads
Eindverslag Van huis uit
Folder Van huis uit - juni 2010
Smoelenboek Van huis uit 2010