Een hulpvraag omzetten in concrete doelen

Smartie Doelen formuleren
tools - 17 mei 2017

Met het invullen van de Smartie Doelen kan de cliënt zijn hulpvraag in concrete doelen verwoorden. Deze doelen stimuleren de cliënt zijn situatie te veranderen.

Smartie Doelen formuleren maakt een abstracte hulpvraag hanteerbaar

Een cliënt kan met behulp van Smartie Doelen zijn hulpvraag hanteerbaar maken. De hulpverlener kan samen met de cliënt de hulpvraag in concrete stappen en doelen vertalen.

Smartie Doelen formuleren geeft handvatten om de doelen zo concreet mogelijk te maken. Zichtbare en meetbare doelen motiveren meer om door te zetten.

Gebruik Smartie Doelen als leidraad om de cliënt te laten ontdekken wat hij zelf belangrijk vindt. En hoe hij het eindresultaat voor zich ziet. Een cliënt die zelf onder woorden brengt wat hij wil wordt zich bewust van de wens om te veranderen. Hij zal daardoor meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Met deze werkwijze werkt de klant aan eigen regie.

Hoe werkt Smartie Doelen formuleren?

De cliënt kan met een lijst van onderwerpen zelf zijn doelen en wensen beschrijven en concreet maken. Dat kan de cliënt zelf doen, of samen met mensen uit zijn omgeving. Ook de hulpverlener kan de cliënt stimuleren om de doelen te ontrafelen. Belangrijk is dat u als hulpverlener niet gaat sturen.  

Smartie Doelen is er niet alleen voor de hulpverlening, maar is overal toepasbaar waar mensen moeite hebben om grip te krijgen op een grote opdracht of vraag.

Dit instrument komt uit de toolkit laagdrempelige hulpverlening. De toolkit bevat hulpmiddelen om in de dagelijkse hulpverleningspraktijk te werken aan het empoweren van cliënten.

Ontwikkelaar

Movisie

DownloadsTypeGrootte
Handout 16 Oefeningen Doelen formuleren doc49 KB
Kennisdossier
Trefwoorden