Inspraak

tools - 14 januari 2013

Dit werkdocument over formele en informele vormen van inspraak geeft een overzicht van verschillende mogelijkheden. Per inspraakvorm zijn voorbeelden en modellen opgenomen.

We onderscheiden twee soorten van inspraak, te weten informele en formele. Die twee soorten zijn verder onder te verdelen in vormen van weinig tot veel invloed.

Downloads
Inspraakvormen