Leefbaarometer

tools - 15 april 2013

De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt.

De Leefbaarometer kan gebruikt worden bij beleidsvoorbereiding, bijvoorbeeld bij probleemsignalering en het stellen van een eerste wijkdiagnose. Ook kan het instrument gebruikt worden voor monitoring, evaluaties en verdiepend onderzoek. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt de Leefbaarometer onder andere voor de monitoring van de aanpak in de aandachtswijken.

Om te bepalen in hoeverre een gebied positief of negatief scoort op de Leefbaarometer wordt gebruik gemaakt van 49 indicatoren (voornamelijk landelijke registraties) die zijn bepaald aan de hand van uitvoerig onderzoek.

Op www.leefbaarometer.nl wordt de leefbaarheid middels kaartjes weergegeven. Daarnaast is het ook mogelijk om de informatie in tabelvorm in te zien:

  • Buurten of wijken per gemeente
  • Overzicht per wijk
  • Overzicht per buurt
  • Overzicht per postcode

Uitvoerende organisaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ontwikkelaar

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact

Vragen, opmerkingen en/of suggesties over de werking van de Leefbaarometer kunnen gesteld worden aan postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.