Met een leefplan meer eigen regie

GGZ-cliënten brengen eigen ondersteuningsbehoefte in kaart
tools - 24 september 2012

GGZ-cliënten brengen op vijf gebieden hun persoonlijke situatie in kaart. Door zelf hun behoefte aan ondersteuning te omschrijven krijgen zij meer zeggenschap over hun leven.

Een leefplan GGZ zorgt voor meer eigen regie

Een leefplan brengt in kaart welke behoeften en wensen een cliënt met een langdurige zorgvraag heeft. Het gaat bijvoorbeeld om de persoonlijke leefstijl of belangrijke contacten, hobby’s en interesses. Het gaat ook over behoeften over de inrichting van de eigen leefomgeving en het huis, of de persoonlijke verzorging. Daarmee is het veel breder dan een zorgplan, dat meestal alleen wensen en behoeften aan zorg bevat. Het invullen van een leefplan, met of zonder naasten, levert de cliënt houvast en leidt tot meer eigen regie.

Hoe werkt het leefplan GGZ?

Een leefplan bevat iemands eigen ideeën over wat de doelen zijn en wat naasten en vrienden of hulpverleners daar aan kunnen bijdragen. Zo’n leefplan bestaat uit een ‘schijf van vijf’, dit zijn vijf belangrijke levensgebieden:

  • persoonlijke leefstijl
  • belangrijke contacten
  • activiteiten
  • gezondheid
  • omgeving

Om de cliënt te stimuleren om na te denken zijn er vragenlijsten en werkvormen. De vragenlijsten en werkvormen zorgen voor overzicht en helpen de cliënt om zijn eigen mening te bepalen. De cliënt kiest er één of meer uit die hij zelf prettig vindt. De vier werkwijzen zijn:

  • de wensboom
  • een leefplankaart
  • het eigen weekschema
  • de Doe-kaart

Het leefplan is geschikt voor cliënten voor wie een ‘eigen leven’ belangrijk is en die gebruik maken van zorg- en dienstverlening voor langere tijd. Die behoefte hebben aan ondersteuning op minimaal twee levensterreinen en waar verschillende hulpverleners zorg en ondersteuning leveren.

Het leefplan is gemaakt in samenwerking met de volgende cliëntenorganisaties: CG-Raad (Ieder(in)), LPGGZ, LOC Zeggenschap in zorg, MEE Nederland, NP/CF, Per Saldo en Platform Verstandelijk Gehandicapten.

Dit instrument komt uit de toolkit laagdrempelige hulpverlening. De toolkit bevat hulpmiddelen om in de dagelijkse hulpverleningspraktijk te werken aan het empoweren van cliënten. Het instrument is ook opgenomen in de Inventarisatie methoden en instrumenten zelfregie.

Ontwikkelaar

Artemea, ontwikkelbureau voor vraagsturing en innovatie in de zorg
artemea.nl

Contact

Gabriëlle Verbeek, directeur Artemea
E info@artemea.nl

 

DownloadsTypeGrootte
wat-wil-ik-met-mijn-leven-leefplan-ggzpdf936.8 KB
Kennisdossier