Lef in de liefde

tools - 1 mei 2010

Lef in de liefde (2004) is een trainingsmodule om asieljongeren voor te lichten over loverboys en prostitutie. Jeugdige asielzoekers en migranten hebben een inhaalslag te maken op het terrein van seksuele kennis. ‘Lef in de liefde’ biedt hiervoor een handvat. Het kan onder meer gebruikt worden in asielzoekerscentra, in internationale schakelklassen en op AMA-scholen.

Visie/uitgangspunten

Asieljongeren zijn veelal kwetsbaar voor seksueel misbruik en seksuele exploitatie door hun jonge leeftijd, het ontbreken van ouderlijk gezag en een eventuele illegale positie in Nederland. Soms zijn ze in Nederland gekomen via mensen- danwel vrouwensmokkel. Als belangenorganisatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers en jongvolwassenen heeft Samah en BlinN als reactie op het regelmatig signaleren van gedwongen prostitutie onder asieljongeren een trainingsmodule ontwikkeld.

Doel

De module wil inzicht en herkenning van de kwetsbare positie bij de jonge asielzoekers realiseren. Door de jongeren een interactief verhaal te laten spelen, wil men weerbaarheid vergroten. Ook wordt gezamenlijk een persoonlijk netwerk opgesteld, waarop de jongere kan terugvallen in geval van benadering door loverboys of vrouwenhandelaren.

Doelgroep

Alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) en jongvolwassen alleenstaande asielzoekers tot 21 jaar.

Aanpak

De module beslaat 2 uur, en kan ingebed worden in een groter programma over relaties en seksualiteit (‘Wijzer in de liefde’). In de introductie wordt voorlichting gegeven over vormen van prostitutie in Nederland die wettelijk zijn toegestaan of verboden zijn. Duidelijk wordt verteld dat een ander dwingen tot prostitutie in Nederland strafbaar is. Na het vertonen van een filmfragment wordt ingegaan op de gevoelens van een meisje dat door een loverboy aangezet wordt tot prostitutie. Via een interactief rollenspel wordt een verhaal neergezet over het benaderd worden door een loverboy en de manipulatie om min of meer gedwongen seksuele handelingen uit te voeren. De deelnemers bepalen het verloop van het verhaal waarbij verschillende betrokkenen, zoals begeleiders en voogden, in het rollenspel voorkomen. Tenslotte wordt het persoonlijk netwerk in kaart gebracht zodat de jongere weet naar wie die toe kan gaan in geval van toenadering of bedreiging door een loverboy of vrouwenhandelaar.
De inhoud van de module bestaat uit zes werkvormen en wordt aangevuld met werkvormen van andere organisaties.

Bereik

De module is in 2004 ontwikkeld. Het is opgenomen in het draaiboek “Wijzer in de liefde’, dat digitaal is geplaatst op het GGD Kennisnet. Daarmee is het voor een groter publiek beschikbaar. De module is ook te gebruiken in andere settings en voor andere groepen.

Overdraagbaarheid

De module is zowel te bestellen bij de ontwikkelaar als te downloaden van internet. Hoevaak de module wordt gebruikt is niet bekend.

Materiaal

Lef in de liefde: les 8 (2004) Amsterdam, Samah

Het draaiboek ‘Wijzer in de liefde’ is te downloaden via ggdkennisnet.nl.

Ontwikkelaar

SAMAH
Postbus 71
1000 AB Amsterdam
Telefoon: 020 5231100
E-mail: info@samah.nl
www.samah.nl