Maatschappelijke Stages

tools - 5 december 2011

Maatschappelijke Stages als instrument om vrijwilligerswerk onder jongeren te stimuleren.

De afgelopen jaren hebben alle betrokkenen (scholen, leerlingen, stagebieders en maatschappelijk makelaars) ervaring opgedaan met maatschappelijke stage. Ze zijn daarbij niet alleen tegen drempels en problemen aangelopen, maar ze hebben ook de opbrengsten van de inzet van jongeren in het vrijwilligerswerk ervaren. Op basis van alle opgedane ervaringen, is de publicatie 'Maximale MaS' geschreven.
In deze publicatie laten MOVISIE en CPS zien hoe u het maximale kunt halen uit MaS. Voor zowel de jongeren en de school, als voor de stagebieder.

Uitvoerende organisaties

MOVISIE

Ontwikkelaar

MOVISIE

Bekijk de publicatie Maximale MaS

Kennisdossier