De mantel verlicht

tools - 10 juni 2011

Een reeks van vijf handreikingen voor een vernieuwend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Bestemd voor coördinatoren en managers van organisaties in de vrijwillige zorg.

Ondersteuningsvragen van mantelzorgers komen door de Wmo voor het eerst ook rechtstreeks op tafel bij de gemeente. Steeds meer gemeenten gaan serieus aan de slag met deze vragen. Dit daagt organisaties uit om te komen tot een vernieuwend, beter vindbaar en meer samenhangend ondersteuningsaanbod. Het project ‘De mantel verlicht’ geeft het ondersteuningsaanbod nieuwe impulsen.

De mantel verlicht is een reeks van vijf handreikingen voor coördinatoren en managers van organisaties in de vrijwillige zorg:

  • Vrijwillige coaches, Intensieve begeleiding van zorgvrijwilligers
  • Samen drempels over, Maatjes ondersteunen niet-westerse mantelzorgers
  • Naast de mantelzorger, Een metgezel voor mantelzorgers
  • Intensieve respijtzorg, Complexe hulpvragen vrijwillig ondersteund
  • Mantelzorgondersteuning in kaart, Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers

De beschreven handreikingen in De mantel verlicht zijn door pilotorganisaties getest.

Vrijwillige coaches, Tandem (Velserbroek)

Een vrijwillige coach die 10 tot 15 zorgvrijwilligers begeleidt, biedt een vorm van aandacht en ondersteuning die een vrijwilligerscoördinator niet kan bieden. Er is intensiever contact met de vrijwilligers en de meeste van hen stellen dat op prijs. De coaches signaleren problemen en kaarten dit bij de coördinator die dingen te weten krijgt die hij anders niet zou horen. Voor de vrijwillige coaches is het nieuw en uitdagend vrijwilligerswerk.

Samen drempels over, Markant (Amsterdam)

Markant zette een project op om niet-westerse mantelzorgers met maatjes te ondersteunen, voornamelijk vrouwen met een gehandicapt kind. Het maatjesconcept is voor deze doelgroep aangepast. Empowerment speelt hierbij een belangrijke rol door de emancipatorische thema’s die bij de doelgroep op de voorgrond zijn. Naast meer eigen kracht en zelfstandigheid, levert dit ook meer sociaal contact voor de allochtone vrouwen op. Lotgenotencontact steunt hen hier ook bij.

Naast de mantelzorger, servicecentrum Mantelzorg, steunpunt in Midden-Gelderland

Het servicecentrum Mantelzorg richtte zich in het project ‘Metgezel Arnhem’ op de vrijwillige ondersteuning van zwaarbelaste mantelzorgers. De vrijwilliger, hier metgezel genoemd, kan door de geboden ondersteuning met persoonlijke aandacht de mantelzorger ontlasten. Zij komen na een training goed beslagen ten ijs. Door deze ondersteuning kunnen mantelzorgers hun zorg langer en beter volhouden.

Intensieve respijtzorg, Handje Helpen (Utrecht)

Handje Helpen Utrecht zette een projectcoördinator op het thema ‘vrijwillige ondersteuning van complexe hulpvragen’. Door vrijwilligers specifiek toe te rusten en te ondersteunen, kunnen mantelzorgers met een complexe hulpvraag beter geholpen worden. De doelgroep is gevarieerd, maar het gaat altijd om mensen waarbij zich geregeld forse communicatieproblemen voordoen. Dit kan te maken hebben bijvoorbeeld met  niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of allochtone achtergrond in combinatie met fysieke en taalproblemen. Hier zijn dan ook vrijwilligers nodig die stevig in hun schoenen staan.

Mantelzorgondersteuning in kaart, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere

De VMCA experimenteerde met een methode om de afstemming voor de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren. De Puzzel, zoals de methode heet, biedt via gekleurde kaartjes met thema’s over de mantelzorg de mogelijkheid om elkaar werkinhoudelijk te leren kennen. Aan het einde van de Puzzel is er overzicht over de taken die plaatsvinden ter ondersteuning van mantelzorg. Dit biedt tevens zicht op de gaten die nog opgevuld kunnen worden. Een mooie start om afstemming, samenwerking en/of fusie vorm te geven.

Uitvoerende organisaties

MOVISIE

Ontwikkelaar

MOVISIE

U kunt 'De mantel verlicht'  bestellen of downloaden.