Meer kennis bij artsen voor de aanpak van kindermishandeling

E-learningmodule Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
tools - 26 mei 2016

Wat moet u als (aankomend) arts doen als u kindermishandeling vermoedt? In de e-learningmodule over de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld leert u over de rechten en plichten van artsen.

Wat levert de module over de Meldcode op?

Door de gratis e-learningmodule over de Meldcode te volgen weet u als arts beter wat u moet doen als u kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt. Centraal in de Meldcode staat bijvoorbeeld dat het belang van het kind boven het beroepsgeheim gaat. Dankzij de module krijgt de Meldcode ook meer bekendheid.

Hoe werkt de leermodule over de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?

Een film toont de dilemma’s van twee artsen die te maken krijgen met een vermoeden van kindermishandeling. De leermodule laat zien wat er van u als arts wordt verwacht in zo’n situatie met theorie en toetsvragen. Een stappenplan beschrijft de stappen die u kan en moet nemen voordat u eventueel een melding doet.

U kunt deze nascholing online volgen. Het doorlopen van de module neemt een uur in beslag, maar u hoeft de module niet in één keer af te maken.

Voor wie is de e-learning module Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bedoeld?

De leermodule is voor alle (aankomend) artsen die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling of een vermoeden hiervan. Het geldt als geaccrediteerde nascholing voor medisch specialisten, huisartsen en sociaal-geneeskundigen. Daarnaast kunnen ook niet-artsen de module kosteloos volgen.

Ontwikkelaar

KNMG en Medisch Contact

De nascholing is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS.

Website

medischcontact.artsennet.nl/Kennis-1/MedischContacttv/kindermishandeling.htm