Meet de kracht van uw vrijwilligersorganisatie

Krachtmeting voor vrijwilligersorganisaties
tools - 14 juni 2016

Wilt u weten hoe sterk uw vrijwilligersorganisatie is? Doe de KrachtMeting en kijk of u bent opgewassen tegen alle ontwikkelingen die op u afkomen en of er draagkracht en vernieuwingskracht is in uw organisatie.

Wat levert de KrachtMeting op voor uw vrijwilligersorganisatie?

De KrachtMeting geeft u inzicht in de volgende thema’s:

 • StuurKracht
  Hoe sterk is het bestuur van de vrijwilligersorganisatie? Waar zit eventueel een risico?
 • DraagKracht
  Heeft de vrijwilligersorganisatie genoeg mensen om plannen uit te voeren?
 • SamenwerkingsKracht
  Werkt de vrijwilligersorganisatie met andere organisaties samen? En binnen de eigen organisatie: hoe werken mensen met elkaar samen? Weten zij van elkaar wat zij doen?
 • HulpKracht
  Zijn er voldoende hulpbronnen? Denk aan voldoende vrijwilligers, geld of vergaderruimte.
 • VernieuwingsKracht
  Is de vrijwilligersorganisatie in staat om te vernieuwen: doen zij al twintig jaar hetzelfde of zijn er regelmatig nieuwe activiteiten, veranderingen en vernieuwingen?

Hoe werkt de KrachtMeting?

Het invullen gaat eenvoudig en kost u slechts enkele minuten. Per thema levert dit een score op. Deze deelscores bepalen samen hoe sterk uw organisatie is. Aan het eind van de KrachtMeting kunt u uw eigen antwoorden printen.

U kunt ook andere vrijwilligers uitnodigen om de KrachtMeting in te vullen. Als groepsbeheerder krijgt u daarmee inzicht in de beoordeling van uw collega-bestuursleden of andere vrijwilligers. Grafieken geven een overzicht van de waardering van de verschillende krachtenvelden.

Ontwikkelaar

De KrachtMeting is ontstaan in het kader van Kracht Lokaal, een initiatief van Movisie.

Downloads
KrachtMeting