Methode Familiezorg

tools - 11 januari 2010

De Methode Familiezorg is een evidence based scholingsinstrument voor beroepskrachten gericht op de relationele ondersteuning van mantelzorgers. De methode familiezorg wordt gebruikt voor preventie maar ook intensieve begeleiding en vraagverheldering tot en met praktische uitvoering.

De methode familiezorg is ontstaan uit de behoefte aan relationele ondersteuning van familieleden die voor hun naasten zorgen. Die behoefte aan relationele ondersteuning is een van de resultaten uit het onderzoek naar familiezorg en zorgverantwoordelijkheid. De relatie tussen zorgvragers, familiezorgers en beroepskrachten is leidraad in het scholingsinstrument voor beroepskrachten en managers in de zorg.
De methode familiezorg voorziet beroepskrachten van een werkwijze en instrumenten voor iedere fase in het zorgproces van de zorgvrager en zijn of haar familieleden.

De methode familiezorg wordt gebruikt voor:

  • preventie tot en met intensieve begeleiding;
  • het eerste contactmoment in een zorgloket tot en met verzorging in een zorgcentrum;
  • vraagverheldering tot en met praktische uitvoering.

Door de ondersteuning waarin zorgvrager en familiezorger gezamenlijk worden begeleid wordt stress bij familiezorgers tegengegaan. Beroepskrachten worden getraind om families met een zorgvraag te begeleiden.

Afhankelijk van de vraag van de organisatie, gemeente of beroepskracht wordt afgesproken welke thema’s van de methode familiezorg worden behandeld.

De methode is geschreven voor zorgorganisaties, gemeentelijke instellingen en beroepskrachten in de zorg die te maken hebben met een zorgvraag.

Uitvoerende organisaties

Expertisecentrum Familiezorg
Dr. Deelenlaan 11
5042 AD Tilburg
T: 013 - 544 33 43
E: info@exfam.nl
I: http://www.expertisecentrumfamiliezorg.nl/

Ontwikkelaar

Universiteit van Tilburg (Tranzo)

Contact

Klaartje van Montfort
kvanmontfort@exfam.nl