Methodiek internethulpverlening

tools - 1 mei 2009

Op de website www.internethulpverlening.nl kunnen jongeren in hun eigen regio een instelling voor maatschappelijk werk vinden die betrokken is bij het project internethulpverlening. Als een dergelijke instelling niet aanwezig is in hun regio, kunnen ze zich opgeven voor een Forum, waarin ze met andere jongeren / lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen.

Visie/uitgangspunten

Het internet is een vast onderdeel van de samenleving geworden, zowel op het gebied van ontmoeting als communicatie.
De hulpverlening heeft de opdracht om zichtbaar aanwezig (vindbaar) te zijn op het internet.
De landelijke website (2006) regelt de juiste ontmoeting tussen hulpzoeker en de hulpaanbieder.
Schriftelijke hulpverlening op afstand en anoniem, is een aanvulling op het bestaande hulpverleningsaanbod.

Doel van het programma

  1. Drempel te verlagen;
  2. Bereikbaarheid te verhogen;
  3. Het leveren van een integraal aanbod van hulpverlening, lotgenotencontact, psycho-educatie;
  4. Hulpvrager te verbinden met de juiste hulpverlener.

Doelgroep

Iedereen in Nederland die negatieve ervaringen heeft met seksueel misbruik en/of kindermishandeling. Overigens strekt het hulpaanbod zich ook uit tot andere onderwerpen, zoals gepest worden of eenzaamheid.

De hulpzoeker kan via een matching-module zelf bepalen wie de meest passende hulpverlener is. De match vindt plaats aan de hand van vaste categorieën. De volgende categorieën kunnen daarbij zoal van toepassing zijn: regio, doelgroep, problematiek, leeftijd, sekse, achtergrond, ervaring.

Ook aanbieders selecteren via dezelfde website die categorieën die voor hén van toepassing zijn. Het programma geeft de resultaten aan de hand van de gevonden overeenkomsten. Uiteindelijk maakt de hulpzoeker een definitieve keuze.

Aanpak

Een landelijke startpagina met een integraal aanbod van:

  1. psycho-educatie;
  2. lotgenotencontact via een groepsforum;
  3. via de matchingsmodule komt men in contact met de juiste hulpverlener.

Na de juiste match kan de hulpverlener een privé-mailbox aanmaken d.m.v. een gebruikersnaam en wachtwoord. Zo ontstaat er een beveiligde internetomgeving die voor zowel de hulpvrager als de hulpverlener bereikbaar is, op ieder moment van de dag, vanuit elke willekeurige internetplek. Deze aanpak sluit direct aan bij de doelgroep die gebruik maakt van het internet, en is daarmee laagdrempelig en direct.

Bereik

De aanpak garandeert een optimaal bereik voor de hulpzoeker, want het complete overzicht van aanbod is bereikbaar via een landelijke website Nederland. Hetzelfde geldt voor de aanbieders want via internet ontstaat er een maximaal bereik van het aanbod. Via de website kan een gekwalificeerde hulpverlener/organisatie zich aanmelden als vaste aanbieder. Binnen twee weken kan het aanbod volledig operationeel worden. Via de site kunnen hulpverleners gebruik maken van een intervisieforum om zo te doen aan kennisverrijking.

Overdraagbaarheid

Via website kennis- en ervaringsoverdracht.

Materialen

Landelijke website met een integraal forum, een kennisomgeving, een matchingsmodule en een mailboxsysteem.

Effectonderzoek

De website genereert specifieke rapportages ondermeer over bereik en resultaten van de matches. Iedere aangemaakte mailbox bevat een standaardbericht, met als inhoud een klanttevredenheidonderzoek.

Publicaties

Geen

Ontwikkelaar

Obec software
Postbus 6053
5600HB Eindhoven
Telefoon: 040 - 2960800
www.internethulpverlening.nl

Contact

Wim Kolenbrander
Obec software
Telefoon: 040 - 2960800
E-mail: w.g.kolenbrander@obec.nl