Methodiek Veerkracht

tools - 26 augustus 2013

Veerkracht gaat over methodisch werken met kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt en daardoor met hun moeder in de Vrouwenopvang verblijven. Veerkracht is gericht op het versterken van de eigen kracht van kinderen en hun ouders. Daarmee is Veerkracht niet alleen een begeleidingsmethodiek voor kinderen, ook de ouders/verzorgers van de kinderen worden begeleid in de vorm van opvoedondersteuning.

Veerkracht is een co-productie van de Federatie Opvang en Bureau Van Montfoort/Collegio. Bij de totstandkoming van Veerkracht is er nauw samengewerkt met de praktijk onder meer via een ontwikkelgroep waaraan experts uit de vrouwenopvang deelnamen. Binnen diverse instellingen in de vrouwenopvang zijn de afgelopen jaren projecten uitgevoerd en initiatieven ontwikkeld, die aandacht en hulp voor deze kwetsbare groep kinderen als uitgangspunt hadden en zijn er veel materialen ontwikkeld. Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt. Andere inspiratiebronnen zijn Krachtwerk, Signs of Safety, ’Als het misgaat bel ik jou’ en de kindmethodiek van Blijf Groep geweest.

Een eerste versie van Veerkracht is van januari tot en met juni 2012 uitgeprobeerd in drie instellingen: Kadera, Blijf Zuid-Holland Zuid en Kompaan en de Bocht. De ervaringen van de instellingen, inclusief suggesties en aanbevelingen van de cliënten in deze pilot, hebben geleid tot verschillende aanpassingen en verhelderingen van Veerkracht.
Er wordt een variant van Veerkracht ontwikkeld voor kinderen die in de maatschappelijke opvang verblijven (residentieel, begeleid wonen, ambulante begeleiding). En er wordt een ambulante module van Veerkracht ontwikkeld voor de Vrouwenopvang.
Veerkracht heeft ook een preventief karakter. Het methodisch begeleiden van de kinderen is een vorm van vroegsignalering, waardoor voorkomen kan worden dat kinderen (langdurig) gebruik maken van (dure) jeugdzorg en/of dat de kinderen zelf later cliënt worden van de maatschappelijke opvang, ggz of verslavingszorg (doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld en armoede).

Veerkracht heeft drie kerndoelen geformuleerd die zich richten op het kind, de ouders en het systeem. Veerkracht heeft als doel:

  1. de veiligheid en de ontwikkeling van het kind te herstellen en te optimaliseren (fysiek, emotioneel en sociaal);
  2. de ouders te ondersteunen bij opvoeding en ouderschap na geweld; en
  3. het systeem te ondersteunen bij het herstellen van een leven zonder geweld.

Uitvoerende organisaties

Kadera, Zwolle
Kompaan en de Bocht, Tilburg
Moviera, Arnhem en Utrecht
 

Ontwikkelaar

Veerkracht is een co-productie van: 
Federatie Opvang
Johan van Oldenbarneveltlaan 34-36
3818 HB Amersfoort
T  033 – 4615029
E  info@opvang.nl

Bureau Van Montfoort/Collegio
Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden
T 0348-481200
E info@vanmontfoort.nl
www.vanmontfoort.nl/

Contact

Jantien van der Meer
j.vdmeer@opvang.nl
 

DownloadsTypeGrootte
Factsheet_methodiek_Veerkracht pdf234.27 KB