Mutual Gains Approach

tools - 16 mei 2011

Mutual Gains Approach (MGA) is een beproefde en op de praktijk gebaseerde benadering van onderhandelingen.

Bij MGA staat niet het verdedigen van standpunten centraal, maar het behartigen van werkelijke belangen. Doorvragen naar de achterliggende belangen van andere partijen en goed beseffen wat voor jezelf belangrijk is. Het doel is om situaties te creëren die meer kwaliteit voor het gebied opleveren dan een moeizaam compromis waar uiteindelijk niemand tevreden mee is.

Voor wie?

Gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties

Tips voor gebruik

De training is ook geschikt voor een gemengde doelgroep/partners binnen een regionale context.

Uitvoerende organisaties

NIROV (ook via Twynstra Gudde is er aanbod en informatie te vinden)

Ontwikkelaar

NIROV (ook via Twynstra Gudde is er aanbod en informatie te vinden)

Contact

Jeroen Niemans
E: niemans@nirov.nl