Onkostenvergoeding voor vrijwilligers

tools - 14 januari 2013

Het vergoeden van (on)kosten aan vrijwilligers is aan fiscale regels gebonden. De regelgeving hierover is samengebracht in het dossier wet- en regelgeving.

Er is een groeiende hoeveelheid wetten en regels voor vrijwilligers en hun organisaties. Het kennisdossier 'Wet- en regelgeving' op de website Vrijwilligerswerk.nl geeft inzicht in alle relevante wetgeving: van arboregels tot belastingen.

Uitvoerende organisaties

Ontwikkelaar