Online zelfhulp mirro

tools - 2 maart 2015

Online zelfhulp van mirro helpt mensen met het zelfstandig herkennen, aanpakken en voorkomen van psychische klachten. Per thema is er een gratis toegankelijke site die helpt te voorkomen dat zorgen problemen worden.

De online zelfhulp bestaat uit een aantal sites met concrete hulpmiddelen om zelfstandig met mentale gezondheid aan de slag te gaan: informatie, tips, tests, oefeningen, video’s en ervaringsverhalen. De informatie is ontwikkeld door GGZ-professionals. De zelfhulpwebsites zijn voor iedereen gratis toegankelijk en anoniem. Iedereen kan er in eigen tempo op ieder moment mee aan de slag. Met een account (op basis van e-mailadres en wachtwoord) kan iemand iets bewaren of op een later moment verder gaan.  

Thema's

Mirro biedt zelfhulp op de thema’s: slaapproblemen, angst en paniek, het nieuwe werken, overbelasting bij mantelzorgers, werkende moeders, relatieproblemen, alcohol en ouderen, werkstress/burnout, geldzorgen, gamen en rouwverwerking. Een overzicht van alle websites staat op de website van Mirro. Per thema is helder omschreven hoe het zich uit en waar de oefeningen hulp bij bieden.

Waarom online zelfhulp?

Eén op de vijf Nederlanders heeft voor korte of langere perioden psychische klachten. Zij zoeken hulp en middelen die hen kunnen ondersteunen. Veel consumenten krijgen online niet de antwoorden waarnaar ze op zoek zijn. Verder blijkt dat veel huisartsen en praktijkondersteuners behoefte hebben aan verdere ondersteuning voor mensen met lichte psychische klachten. Een van de doelen die Stichting mirro nastreeft is het voorkomen dat lichte psychische klachten verergeren. De online zelfhulpwebsites geven hier invulling aan door praktische tips en oefeningen. De sites werken niet problematiserend maar proberen de klachten te normaliseren.

Voor wie?

Online zelfhulp van mirro is laagdrempelig omdat het gratis, anoniem en op eigen initiatief te bezoeken is. De sites bieden uitkomst voor mensen waarbij behandeling (nog) niet nodig is, maar die wel extra ondersteuning kunnen gebruiken. Voor onder andere zorgprofessionals, werkgevers en gemeenten kan online zelfhulp een verbreding van het preventieve zorgaanbod zijn of aanvullend op behandeling worden ingezet.

Mirro geeft materialen uit voor professionals om het bestaan van Mirro onder doelgroepen bekend te maken. Dat zijn onder meer (per thema) ansichtkaarten, posters, flyers, banners en wachtkamerschermen. Deze materialen zijn gratis beschikbaar en te bestellen via de website.

Evaluatie

Er loopt op dit moment een observationeel onderzoek naar het gebruik en de opbrengst van de websites en zelfhulpmodules. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ontwikkelaar

Stichting mirro
E info@mirro.nl