Opiniewijzer

tools - 8 juni 2009

De Opiniewijzer is een meningspeiler via internet: deelnemers kunnen na beantwoording van vragen over een bepaald onderwerp hun uitkomsten vergelijken met andere deelnemers, partijen of organisaties. De Opininwijzer combineert op een handige wijze een digitale enquête waarvan de uitkomsten op een bijeenkomst besproken kunnen worden. 

De Opiniewijzer is een handige digitale meningspeiler via internet die voor meerdere doelen kan worden ingezet. Bekende vergelijkbare voorbeelden zijn de kieswijzers.  
De opiniwijzer biedt meerdere opties: deelnemers kunnen na beantwoording van vragen over een bepaald onderwerp hun uitkomsten vergelijken met andere deelnemers, partijen of organisaties.
Ook is het mogelijk om deelnemers te typeren, bijvoorbeeld naar partij-ideologie of op een schaal van conservatief naar progressief. Na afloop kunnen alle antwoorden van alle deelnemers aan de opdrachtgevers worden geleverd, bijvoorbeeld voor statistische bewerking.
Optioneel kunnen deelnemers hun gegevens achterlaten, zodat de uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gesplitst naar leeftijd, sekse, woonplaats en dergelijke. De Opiniewijzer is makkelijk in gebruik door toepassing van meerkeuzevragen.

De uitkomsten van de Opiniewijzer zijn input voor verdere discussie over het onderwerp, bijvoorbeeld in groepsgesprekken. Er is een vrij neutrale basisvormgeving, die het mogelijk maakt de Opiniewijzer te laten verschijnen binnen de frames of dynamische pagina's van de site van de opdrachtgever.

Onderwerp

Politieke- en burgerschapsvraagstukken.

Doel

Instrument om de meningen van mensen te peilen, en tegelijkertijd mensen te confronteren met de dilemma's van beleid.

Doelgroep

In principe voor iedereen geschikt.

Context

De Opiniewijzer kan landelijk, maar ook op lokaal niveau worden gebruikt. De Opiniewijzer is een product van het Instituut voor Publiek en Politiek en kan in principe alleen worden gehuurd.

De totale doorlooptijd is afhankelijk van de onderzoeksvraag en opzet. De Opiniewijzer wordt meestal voor een relatief korte tijd ingezet, waarin mensen worden gestimuleerd voor een bepaalde datum de Opiniewijzer in te vullen. Afhankelijk van het proces wordt bepaald wanneer discussie over het onderwerp plaats kan vinden. Kosten zijn afhankelijk van vraagstelling en grootte van de peiling.

Complexiteit van de methodiek

Complex

Ontwikkelaar

ProDemos: Huis voor democratie en rechtsstaat (voorheen Instituut voor Publiek en Polititek).

Meer informatie over dit instrument is te vinden in de Participatiewijzer.

Contact

Anna Domingo
E-mail: a.domingo@prodemos.nl.

Kennisdossier
Trefwoorden