Met een persoonlijk WRAP-plan baas over je eigen leven

tools - 25 augustus 2015

Cliënten met psychische klachten werken aan hun herstel door een persoonlijk plan en actieplan op te stellen. Zo worden zij weer baas over hun leven.

Wat is WRAP?

WRAP is de afkorting van Wellness Recovery Action Plan.  WRAP staat voor het proces waarin cliënten een persoonlijk plan opstellen en leren oppakken. Daarmee worden zij weer eigen baas over hun leven. Zo’n plan wordt opgesteld met iemand of met een groep mensen die in een vergelijkbare situatie hebben gezeten of zitten. De begeleiding gebeurt door ervaringsdeskundigen die ervaring hebben opgedaan met WRAP.
Het plan is gebaseerd op eigen goede en positieve ervaringen en is voor iedereen verschillend. Een WRAP is voor mensen met chronische psychische aandoeningen of bij wie de kans op terugval groot is. 

Hoe kom je aan een WRAP?

Meerdere ggz-instellingen in Nederland bieden cursussen aan waarbij cliënten hun eigen WRAP kunnen opstellen en in praktijk brengen. In een groep van 8 tot 10 mensen stellen cliënten hun plan op, en zij komen 10 keer elke week bij elkaar. Twee groepsleiders met ervaring begeleiden de groep. De aanpak kent een heldere structuur en is sterk geworteld in het herstelconcept.

Waar uit bestaat een WRAP en wat staat er in?

De basis van WRAP is een gereedschapskoffer. De koffer is het plan en het gereedschap zijn inzichten en acties. In het plan staan ingrediënten die iemand goed doen voelen en welke dingen hij moet doen om die prettige toestand te bereiken en te behouden. Het plan gaat ook over triggers van buiten, die iemand uit balans kunnen brengen. In een actieplan staat hoe die triggers kunnen worden ontweken. In het plan staan ook vroege waarschuwingstekens van onbalans en signalen van ontsporing. Een ander onderdeel is een crisisplan en het postcrisisplan: hoe keert iemand weer terug naar een evenwichtige situatie.

Wat is de meerwaarde van WRAP?

De methode is geen kant-en-klaar recept maar een praktisch instrument dat ruimte, vertrouwen en perspectief kan bieden. De sleutelbegrippen van WRAP zijn hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf, steun geven en steun krijgen. Cliënten zijn eigenaar van hun eigen plan omdat zij zelf hun plan bedenken en opschrijven.
Werken aan een WRAP in groepsverband heeft bovendien een grote meerwaarde. Door samen te werken en samen regels op te stellen wordt een veilige omgeving gecreëerd. Cliënten leren van elkaar en steunen elkaar door in de groep ervaringen uit te wisselen.

Naar Nederland gehaald

Kenniscentrum Phrenos en HEE! (Trimbos-instituut) werken samen met de ontwikkelaar, het Copeland Center uit de VS om WRAP modelgetrouw in Nederland beschikbaar te krijgen.
WRAP in NL ondersteunt door scholing en voorlichting de verspreiding van WRAP in Nederland. WRAP in NL is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos en het HEE-team en werkt nauw samen met vijf GGZ-instellingen: GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Oost-Brabant, Pameijer en SBWU.

 

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie en over de stand van zaken op WRAP in NL.  
Kijk voor meer informatie op de site van het Copeland Center
Of kijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van de WRAP methode  in de databank van interventies voor de langdurige GGZ van het Trimbos.

Uitvoerende organisaties

Kenniscentrum Phrenos en het HEE-team

Ontwikkelaar

WRAP is ontstaan en ontwikkeld door Mary Ellen Copeland  en mensen in de VS met psychische aandoeningen, die zelf aan hun leven wilden werken en de draad weer wilden oppakken. Ze zochten daarvoor persoonlijke oplossingen. De manier waarop ze dat deden, bleek heel bruikbaar voor ande-ren. Inmiddels gebruiken duizenden mensen over de hele wereld hun eigen WRAP. Uit onderzoek blijkt dat de aanpak werkt en dat het cliënten helpt.

Contact

Kenniscentrum Phrenos
Dienke Boertien
T030 2959351
E dboertien@kcphrenos.nl

HEE! Trimbos
Marianne van Bakel
T 06 53839209
E mbakel@trimbos.nl