Praktijkwijzer leefbaarheid

tools - 15 april 2013

De praktijkwijzer leefbaarheid is een gereedschapskist voor iedereen die werkt aan aan leefbare wijken.

Woningcorporatie Talis deelt haar eigen visie en ervaringen. Deze praktijkwijzer leidt je stap voor stap door een project heen. Je hoeft dus niet steeds zelf het wiel uit te vinden.

De praktijkwijzer maakt onderscheid in vijf fasen. Je start met de oriëntatie vanaf het moment waarop je een vraag of signaal binnenkrijgt. Daarop volgt de scan waarin je uitzoekt of dit tot een project voor Talis kan leiden. Bij een ‘ja’ volgt het onderzoek: een zeer belangrijke fase bij een leefbaarheidsproject. Hier leer je of het project haalbaar is en wat er voor nodig is om het te laten slagen. De betrokkenheid, ideeën en medewerking van bewoners zijn zó belangrijk dat je zonder hun inbreng eigenlijk geen project hebt! Pas daarna maak je plannen voor fase vier, de uitvoering, tot slot gevolgd door de evaluatie. Na elke fase volgt een beslismoment.

In elke fase (behalve de eerste) wordt de cirkel van Deming gebruikt, die werkt volgens de stappen plan-do-check-act. De stappen ‘plan’ en ‘do’ spreken voor zich. Maar de stappen ‘check’ (evalueren) en ‘act’ (het bijstellen van je aanpak) worden gemakkelijk vergeten. Toch zijn juist die belangrijk voor het vergroten van kwaliteit en de borging ervan.

Ontwikkelaar

Woningcorporatie Talis

Contact

Frits Baghus
T (024) 352 34 71
M 06 22 74 39 46
frits.baghus@talis.nl