Quez

tools - 1 november 2013

QueZ is een praktisch instrument bedoeld voor professionals die (meer) willen werken vanuit de eigen regie van mensen in kwetsbare situaties. Ook vrijwilligers kunnen er gebruik van maken.

QueZ is digitaal, op papier en als app beschikbaar.

  1. Download Quez (exclusief losse kaarten) of bestel QueZ als boekje (inclusief losse kaarten)
  2. Bekijk de QueZ-app

Over zelfregie

Zelfregie gaat over het richting geven aan je leven, ook wanneer je een beroep op anderen moet doen voor steun bij je zelfredzaamheid of participatie. Dat betekent dat iemand zoveel mogelijk zeggenschap heeft over zijn leven en ondersteuning. Werken vanuit zelfregie vraagt een gerichte aanpak van professionals, vrijwilligers, organisaties en gemeenten. QueZ biedt uitkomst.