Quickscan: hoe effectief is mijn interventie?

tools - 9 april 2014

Effectieve sociale interventies stimuleert het delen van kennis over en kwaliteitsverbetering van interventies in de sociale sector. Het is een uitdaging om van een eerste idee over een aanpak stapsgewijs te komen tot een effectieve interventie. Maar waar staat uw interventie? Deze quickscan geeft snel inzicht in hoe ver u al op weg bent als het gaat om kwaliteitsverbetering, overdraagbaarheid en effectiviteit en de (nog) te nemen stappen.

Om tot een effectieve interventie te komen zijn vijf stappen noodzakelijk:

  1. Goede beschrijving
  2. Theoretische onderbouwing
  3. Evaluatie van praktijkervaringen
  4. Monitoring van resultaten
  5. Effectonderzoek

De quickscan stelt een aantal vragen per stap om te ontdekken waar uw interventie staat. Zo ziet u snel op welke punten doorontwikkeling mogelijk is en wat het beste vertrekpunt is om verder te werken aan kwaliteitsverbetering. Afhankelijk van de 'uitslag' van de quickscan zijn er verschillende vervolgstappen mogelijk, zoals het werken aan een handboek of het werken aan een interventiebeschrijving voor opname in de databank Effectieve sociale interventies.

Ontwikkelaar

MOVISIE

Contact

 

Downloads
Quickscan-hoe-effectief-is-mijn-interventie
Kennisdossier