Reflectie-instrument: De eigen kracht van je wijkteam

Inzicht van motivatie, zeggenschap en kracht van teamleden
tools - 13 oktober 2015

Eenvoudig instrument om de motivatie, netwerken, zeggenschap en kracht van alle teamleden in kaart te brengen. Door de uitkomsten van de reflectietool onderling te bespreken kunnen afspraken gemaakt worden over wat door wie aangepakt moet worden.

Wil je weten in hoeverre jullie regie pakken als wijkteam? Gebruik dan de reflectietool ‘De eigen kracht van je wijkteam’. Dit geeft zicht op de motivatie, netwerken, zeggenschap en kracht van alle teamleden. Door de uitkomsten van de reflectietool onderling te bespreken kunnen afspraken gemaakt worden over wat door wie aangepakt moet worden.
Motivatie, netwerken, zeggenschap en kracht zijn voor zowel het gehele team als voor individuele teamleden erg belangrijk. Vandaar dat Movisie in aanvulling op de reflectietool graag tips geeft aan leden van het sociale wijkteam, zodat zij het beste kunnen halen uit hun werk.

Tip 1: Ken je wijk

Het uitganspunt van je inzet zijn de vragen die spelen in de wijk. Zorg dat je weet wat er speelt en stem je werkzaamheden daarop af. Maak bijvoorbeeld een wijkanalyse.

Tip 2: Maak contact met de bewoners in de wijk

Door persoonlijk contact te maken, leer je de mensen in de wijk kennen en zij jou. Hierdoor krijg je de kans om mensen met dezelfde vraag te verbinden maar ook signalen op te pakken die je van een afstand ontgaan. Daarbij word je een vertrouwd gezicht.

Tip 3: Heb je doel scherp

Bespreek met elkaar wat je wilt bereiken en bepaal wat het resultaat moet zijn in de wijk. Kijk in hoeverre je het effect meetbaar kunt maken. Beschrijf de acties die jullie oppakken om dit resultaat te bereiken.

Tip 4: Maak tijd om kritisch naar je werkwijze kijken

Een succesvol wijkteam worden, kost tijd. Ruimte nemen om te experimenteren is belangrijk en ook om te kijken of het werkt. Je werkwijze kan dan ook vaker veranderen om (nog) beter tegemoet te komen aan de vragen in de wijk.

Tip 5: Het moet wel leuk blijven

Een bepaalde openheid en luchtigheid heeft altijd een positieve werking op je team en wat je uitstraalt in de wijk. Wanneer vind jij het leuk in het wijkteam? 

Ontwikkelaar

Movisie

DownloadsTypeGrootte
Leaflet - Het meten van effecten van sociale wijkteams pdf820.26 KB
Leaflet - Wijkanalyse hoe doe je dat pdf602.24 KB
Reflectie instrument De eigen kracht van je wijkteam pdf99.76 KB