Respectvol Omgaan Met Elkaar (ROME)

tools - 1 november 2010

ROME heeft als doel het verbeteren van de basiscommunicatie tussen de gezinsleden waardoor de kans op opvoedproblemen en huiselijk geweld afneemt dan wel de gevolgen van huiselijk geweld dat heeft plaatsgevonden verminderd worden.

Doel van de methodiek

ROME heeft als doel het verbeteren van de basiscommunicatie tussen de gezinsleden waardoor de kans op opvoedproblemen en huiselijk geweld afneemt dan wel de gevolgen van huiselijk geweld dat heeft plaatsgevonden verminderd worden.

Doelgroep

Jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar die uit een gezin komen waarin de moeder structureel mishandeld wordt door haar partner, en daarnaast de moeders zelf.

Werkwijze

ROME bestaat uit 10 huisbezoeken, waarvan er 2 tot de kennismakingsfase behoren en 8 tot de trainingsfase. Tijdens de kennismakingsfase wordt gekeken of de interventie past bij de vraag van het gezin. De trainingsfase bestaat uit het maken van videoopnames in het gezin, het bespreken van deze opnames met de ouder(s) en aan de hand daarvan het aanbieden van concrete tips en oefeningen.

Materialen

  • Trainershandleiding.
  • VIB-methodiek
  • Deelnemersmap

Evaluatieonderzoek

In 2005 is een kleinschalig kwalitatief onderzoek gedaan (Dijkstra en Mathot)

Publicaties

Uitvoerende organisaties

Indigo

Ontwikkelaar

Indigo

Contact

Theo Mathot
Indigo
Tel: 030-2308590
E-mail: t.mathot@indigo.nl

Kennisdossier
Trefwoorden