Routeplanner Stap Twee

tools - 12 april 2013

De Routeplanner Stap Twee is een digitale handleiding interculturalisatie vrijwilligerswerk. Deze routekenner bevat veel tips, valkuilen én hulpmiddelen voor interculturalisatie binnen het vrijwilligerswerk.

De Routeplanner Stap Twee is in 2006 tot stand gekomen als hét eindproduct van vijf jaar Stap Twee in de praktijk. Een digitale handleiding interculturalisatie vrijwilligerswerk. In vijf jaar werken aan interculturalisatie in het vrijwilligerswerk heeft Stap Twee heel veel kennis, ervaringen, tips, valkuilen én hulpmiddelen opgedaan. Dit is informatie waar vrijwilligersorganisaties, die aan de slag willen met dit thema, hun voordeel mee kunnen doen. Maar ook voor ondersteuningsinstellingen is de Routeplanner een handig middel om zich te oriënteren op intercultureel werken.

Doel

Interculturalisatie van vrijwilligerswerk bevorderen:

  • Specifieke instrumenten en handreikingen bieden om concreet aan de slag te gaan met interculturalisatie vraagstukken.
  • Communiceren en van elkaar leren.
  • Intercultureel vrijwilligerswerkbeleid stimuleren/agenderen bij overheden en maatschappelijke organisaties.

Doelgroepen

Vrijwilligersorganisaties; overheden; steunpunten vrijwilligerswerk.

Ontwikkelaar

MOVISIE

FORUM
www.forum.nl

Downloads
Routeplanner_Stap_Twee