Spelenderwijs

tools - 1 mei 2005

Spelenderwijs is gericht op jonge kinderen die met hun moeders meekomen naar de vrouwenopvang. De methode bestaat uit spelactiviteiten. Deze activiteiten spelen in op het leren herkennen en uiten van gevoelens, het leren omgaan met angsten, het vergroten van de weerbaarheid, het omgaan met spanningen, het omgaan met pesten en het bevorderen van communicatie.

Visie/uitgangspunten

Tijdens het ontwikkelen van spelactiviteiten voor kinderen in de opvang werd duidelijk dat veel van de bestaande literatuur over hulpverlening aan kinderen niet toereikend is. Veel methoden zijn namelijk gebaseerd op gesprekstechnieken, terwijl niet alle kinderen verbaal zijn ingesteld en sommigen slecht Nederlands spreken. In eerste instantie werd een weerbaarheidsprogramma voor kinderen ontwikkeld, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in een activiteitenprogramma. Het programma bestaat uit recreatieve activiteiten om het voor kinderen aantrekkelijk te maken en aan te sluiten bij hun belevingswereld.

Doel van de methodiek

Kinderen van vrouwen in de opvang spelenderwijs leren omgaan met zijn of haar gevoelens en problemen.

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar die verblijven binnen (semi-)residentiële hulpverleningsinstellingen.

De methode is goed bruikbaar voor kinderen van allochtone afkomst.

Reikwijdte tot nu toe

  • Startdatum: 2000.
  • Looptijd: doorlopend.
  • Toepassingsgebied: Vrouwenopvang Dordrecht.
  • Aansluiting bij interne activiteiten: ja.

Mogelijkheden voor overdracht

De spelactiviteiten zijn beschreven in: M. Riphagen, Spelenderwijs. Activiteitenboek doelgericht spelen door kinderen in de hulpverlening (Dordrecht: Stichting Blijf van m’n Lijf, 2000). ISBN: 9789090138060

Materialen

Boek.

Evaluatieonderzoek

Nee.

Ontwikkelaar

Stichting Blijf van m'n Lijf Dordrecht
Tel: 078 - 614 14 51
E-mail: blijfdor@ws4all.nl