Stop Ouderenmishandeling

tools - 16 juni 2011

Signalenkaart voor huisartsen

Huisartsen centraal bij signaleren ouderenmishandeling

Huisartsen kunnen een centrale rol spelen in het signaleren van ouderenmishandeling. 5% van de ouderen wordt mishandeld, maar er komen weinig meldingen vanuit de huisartspraktijk. In juni 2011 hebben alle huisartsen en praktijkondersteuners een signalenkaart 'Stop ouderenmishandeling' ontvangen.

Ouderen komen vaak langs in de praktijk of krijgen huisbezoek van de arts. Als de arts en de praktijkondersteuner de signalen beter gaan herkennen kan veel leed worden voorkomen. Op de signalenkaart van het LPBO staan signalen van ouderenmishandeling, maar vooral ook tips voor de huisarts: raadpleeg deskundigen zoals het steunpunt huiselijk geweld of check hoe collega-artsen deze signalen oppakken. Op de signalenkaart staat een stappenplan dat de artsen of praktijkondersteuners kunnen volgen bij vermoedens van mishandeling.

Uitvoerende organisaties

Huisartsen

Ontwikkelaar

Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO)

Contact

Annemiek Goes (a.goes@movisie.nl)
MOVISIE