STUK; lespakket over kindermishandeling

tools - 1 mei 2007

In een muticultureel buurtproject is een theaterproductie gemaakt over kindermishandeling: STUK. Van deze theaterproductie is weer een lespakket met dvd gemaakt die op scholen wordt verspreid. Jongeren die zelf slachtoffer waren van kindermishandeling proberen scholieren ervan bewust te maken dat ze iets kunnen doen tegen kindermishandeling. In het theaterstuk vertellen ze hun verhaal.

Visie/uitgangspunten

STUK gaat uit van de visie dat geweld op school en op straat heel vaak huiselijk geweld en kindermishandeling als oorzaak hebben.
STUK stuurt aan op een gesprek / debat. Jongeren en ook ouders, deskundigen en buurtbewoners worden uitgenodigd om het onderwerp na de voorstelling te bespreken met de spelers. Onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen zijn: Wat is kindermishandeling, wat hoort daar wel en niet bij – fysiek / psychisch, mishandeling / verwaarlozing? Hoe kan je hulp krijgen - familie, buurt, school, hulporganisaties? Hoe werkt de hulpverlening – praktisch / wat zijn de verschillen per cultuur? en Moet kindermishandeling / opvoeding niet gewoon standaard op alle scholen worden besproken?

Doel

Het doel van STUK is, kindermishandeling uit de anonimiteit en de taboesfeer te halen. STUK wil volwassenen, jongeren en kinderen met elkaar in gesprek brengen over dit onderwerp, en teweegbrengen dat mensen zich gaan afvragen wat ze kunnen doen tegen kindermishandeling. Ook wil het duidelijk maken dat slachtoffers zich niet hoeven schamen voor wat hen overkomen is.

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 18 jaar.

Aanpak

STUK bestaat uit een theaterstuk, waarvan een lespakket is gemaakt dat geschikt is voor scholen voor voortgezet onderwijs.

Bereik

Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs hebben een dvd+boekje+30 kranten gratis toegezonden gekregen door een bijdrage van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de Gemeente Amsterdam. Scholen elders in Nederland kunnen het lespakket tegen kostprijs bestellen.

Overdraagbaarheid

Doordat het theaterstuk is bewerkt tot lespakket met een begeleidend boekje over hoe dit materiaal gebruikt kan worden in de klas, is de overdraagbaarheid groot.

Materialen

Het lesmateriaal bestaat uit 1. Een DVD (interviews met de acteurs, scenes uit STUK, debat met scholieren na de uitvoering van STUK, en de clip van Sunita Shakun over kindermishandeling), 2. een begeleidend boekje met tips over hoe je het lesmateriaal in de klas kan gebruiken en 3. een krant met interviews met acteurs, dilemma's van scholieren en docenten en aanvullende informatie.

Evaluatieonderzoek

Voor zover bekend is er geen evaluatieonderzoek uitgevoerd.

Publicaties

Voor zover bekend zijn er geen publicaties.

Praktische gegevens

STUK-lesmateriaal voor scholieren en docenten van voortgezet onderwijs is te bestellen bij:

Buro Extern
Berenkoog 11
1822 BH Alkmaar
Tel: 072-5670000

Daarbij kan gekozen worden uit drie pakketten: A (dvd+boekje+10 kranten), B (dvd+boekje+30 kranten) of C (dvd+boekje+60 kranten).

Kijk voor meer informatie over het theaterstuk en het lesmateriaal op: www.stukonline.com.

Uitvoerende organisaties

Stichting STUK
Nieuwendammerdijk 340G
1023 BV Amsterdam
Tel: 020 637 60 01
E-mail: info@stukonline.com

Ontwikkelaar

Stichting STUK
Nieuwendammerdijk 340G
1023 BV Amsterdam
Tel: 020 637 60 01
E-mail: info@stukonline.com