Kan samenwerking in uw wijkteam beter?

Zelftest voor samenwerking
tools - 23 augustus 2016
 521 keer gelezen

Wilt u weten hoe het gaat met de samenwerking in uw wijkteam? Laat de teamleden de Zelftest Samenwerking in wijkteams doen. Dat levert een goed beeld op van de samenwerking en de belangrijkste verbeterpunten.

Wat levert de Zelftest voor wijkteams op?

Op vier thema’s krijgt u tips en tricks om met verbeterpunten aan de slag te gaan:

  • taken en verantwoordelijkheden
  • teamsfeer
  • samenwerking met andere partijen
  • focus op de burger

Hoe werkt de Zelftest voor wijkteams?

Elk teamlid beantwoordt 19 eenvoudige stellingen, online of op papier. Deze stellingen zijn verdeeld over de vier thema’s. Vervolgens bekijkt u samen welke antwoorden het team heeft gegeven. Focus vooral op stellingen waar de leden verschillende antwoorden op gaven. Zijn er verbeterpunten waar u mee verder wilt? Kies een thema om mee aan de slag te gaan.

Naar de Zelftest voor wijkteams.

Zie ook het Reflectie-instrument van Movisie. Daarmee toetst u als team waar ieders motivatie ligt, hoe iemand samenwerkt en waar ieders kracht ligt. Een goed hulpmiddel bij de afstemming van taken en verantwoordelijkheden.

Ontwikkelaar

Vilans
www.vilans.nl