Toolkit Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg

tools - 6 april 2016

Iedereen die in de ggz werkt, streeft naar het bieden van passende zorg. Niet te veel en niet te weinig, zorg die het beste werkt en die aansluit bij de wensen en de behoeften van de cliënt. Zorg die de eigen regie versterkt van mensen met psychische problemen. De Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg maken dit mogelijk.

De Bouwstenen zijn de eisen van goede zorg, vertaald in kenmerken van zelfmanagement en passende zorg. Het Landelijk Platform GGz bracht ze in kaart samen met de partners uit het Bestuurlijk Akkoord.

Wat leveren de Bouwstenen op?

De Bouwstenen maken samen een nieuwe visie op de ggz. Deze visie wil meer dan ooit voor alle cliënten:

 • herstel;
 • zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij;
 • meer zelfredzaamheid vanuit eigen behoefte en mogelijkheden.

Hoe werkt de toolkit Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg?

De Bouwstenen zijn voor alle mensen met psychische problemen, binnen alle ondersteuningsvormen die er zijn in de ggz en eraan grenzen. Ze zijn ook van belang voor alle hulpverleners en organisaties die te maken hebben met mensen met psychische problemen. Denk aan de huisarts, de POH-GGZ, de psycholoog, de verpleegkundige, maar ook bijvoorbeeld de gemeenteambtenaar, re-integratiebureaus en sociale wijkteams.

Alle negen Bouwstenen zijn van belang als u hulp wilt bieden die zo veel mogelijk de zelfredzaamheid stimuleert en aansluit bij de behoefte van de cliënt. Onderwerpen zijn soms meer of minder van toepassing, afhankelijk van de fase van hulp, de zwaarte van de zorgvraag of het aanbod. Dit zijn de negen Bouwstenen:

 • De cliënt en zijn herstel centraal
 • Relatie met de professional
 • Klachtenverkenning en diagnosestelling
 • Informatievoorziening aan cliënten
 • Participatie
 • Netwerkzorg
 • Relatie met welzijn
 • Familie en naasten
 • Op- en afschaling

Meer informatie over de verschillende Bouwstenen leest u in het document Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg (pdf).

Om de werkwijze van de Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg te toetsen heeft het Landelijk Platform GGz ze toegepast in vijf proeftuinen. Lees het eindrapport (pdf).

Ontwikkelaar

Landelijk Platform GGz (LPGGz) in samenwerking met alle andere partijen van het Bestuurlijk Akkoord ggz. Het LPGGz schreef Programma’s van Eisen vanuit cliënt-/familieperspectief voor zelfmanagement en passende zorg. Voor vier cliëntgroepen in de ggz geeft het LPGGz aan met welke aspecten de zorg rekening moet houden.

Contact

www.platformggz.nl/lpggz/toplinks/contact_lpggz

Downloads
bouwstenen-zelfmanagement-en-passende-zorg-lpggz-definitief
eindrapportage-project-zelfmanagement-en-passende-zorg
programmas-van-eisen-platform-ggz