Toolkit Werken aan sociale veiligheid

tools - 11 juni 2012

De toolkit ‘Werken aan sociale veiligheid’ is onderdeel van het gelijknamige project van MOVISIE, Vilans en Platform VG. De toolkit biedt ondersteuning bij het werken aan sociale veiligheid binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Grensoverschrijdend gedrag komt overal in de maatschappij voor, dus ook in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het er maar niet over hebben is geen oplossing. temeer omdat mensen met een verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn. Hoe is grensoverschrijdend gedrag te voorkomen? Hoe kun je ervoor zorgen dat signalen in de organisatie worden herkend en serieus genomen? Hoe kun je zorgen dat de aandacht niet verslapt, en dat de resultaten blijvend zijn? Deze digitale toolkit biedt ondersteuning daarbij. Ook is er de train-de-trainer 'Preventie, signaleren en melden van grensoverschrijdend gedrag', die is gebaseerd op de toolkit.

De toolkit bestaat uit drie delen:

  • Deel 1 is voor managers, kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmedewerkers om de organisatie veilig te maken. Dit deel bevat stappen die voor de gehele organisatie gelden.
  • Deel 2 is voor teamleiders en professionals om concreet aan de slag te gaan met sociale veiligheid. Dit deel bevat stappen die op locatieniveau uitgevoerd kunnen worden.
  • Deel 3 bevat een overzicht van alle bijbehorende instrumenten en hulpmiddelen. Een aantal van deze hulpmiddelen is opgenomen als bijlagen. De andere hulpmiddelen vindt u onder deze toolbeschrijving als downloads.

Lees ook het artikel over de Toolkit Werken aan sociale veiligheid. U kunt de Toolkit Werken aan sociale veiligheid hier bestellen en/of downloaden. De digitale bijlagen behorende bij de toolkit kunt u hieronder downloaden. De eerste acht bijlagen vindt u ook in de toolkit zelf.

Digitale bijlagen

Vragenlijsten t.b.v. de sterkte-zwakteanalyse

Instrumenten voor het meten

Uitvoerende organisaties

MOVISIE

Ontwikkelaar

MOVISIE, Vilans en Platform VG