Transactionele analyse

tools - 1 januari 2011

De Transactionele analyse (TA) is een theorie die inzicht geeft in welke rol men inneemt in contact met anderen, op welke manier men communiceert en maakt het makkelijker om de eigen rol en manier van communiceren te veranderen.

De Transactionele analyse (TA) is een theorie over de persoonlijkheid van mensen, gedrag, communicatie en verandering. De TA onderscheidt drie ego-posities die elke persoon in zich heeft: de ouder, het kind en de volwassene. Onwillekeurig neem je in contacten met anderen steeds één van deze posities in.

In de ouder ego-positie gedraagt men zich zoals zijn of haar ouders deden (of belangrijke ouderfiguren).

De volwassene ego-positie is als men zich gedraagt, denkt en voelt een manier die past bij de persoon die men nu is en met de mogelijkheden die men heeft. Dit heeft niets te maken met volwassen zijn. Kinderen hebben al een volwassene ego-positie als ze 6 jaar zijn.

De kind ego-positie is als men zich gedraagt, denkt en voelt als toen men nog een kind was.

Het is belangrijk dat hulpverleners bewust zijn van de eigen ego-positie in een hulpverlenerrelatie. De meest gewenste benadering van volwassenen onder elkaar is die van gelijkwaardigheid. Dit helpt om een gelijkwaardige relatie op te bouwen met een cliënt waar bij ruimte ontstaat voor de zelfverantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van mensen.

Ontwikkelaar

Eric Berne (1910-1970)

Kennisdossier
Trefwoorden